Χρήσιμα

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΞΓ

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και το Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που το σωματείο μας, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής "ο Βύρων", απέστειλε, την 17η/10,  στις εργοδοτικές ενώσεις των κέντρων ξένων γλωσσών.
Η εργοδοτική ένωση Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων ΞένωνΓλωσσών-EUROPALSO και ο "άλλος της εαυτός", το ψευδο"σωματείο εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών ν. Αττικής" το οποίο έχουν συστήσει συγγενικά πρόσωπα εργοδοτών, αφού πρώτα οργάνωσαν εκλογές παρωδία, απέστειλαν, την Δευτέρα 27/10, στο σωματείο μας δύο όμοιες αγωγές, έτοιμες από παλιά, προκειμένου να αναστείλουν και να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις υπογραφής ικανοποιητικής για τους εργαζόμενους ΣΣΕ. θέλουν να τσεπώνουν τα υπερτιμημένα δίδακτρα που πληρώνουν οι σπουδαστές και οι γονείς τους και να ανταμείβουν τους εργαζόμενους με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των 3,52 ευρώ, το οποίο επιβάλλουν με "ιδιωτικά συμφωνητικά", ως ΣΣΕ.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να γραφτούν στο σωματείο μας. Να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (σωματείου) με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΥΡΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Γ΄ Σεπτεμβρίου 48β) και εκπροσωπείται νόμιμα. 
Προς: Εργοδοτικές ενώσεις
Α) «Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)»,  Ακαδηµίας και Λυκαβηττού 2, Αθήνα
Β) «Οµοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος», Πρεβέζης 87, Αθήνα 
Γ) «Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (EUROPALSO)», Ακαδηµίας 98, 106 77 Αθήνα
Κοινοποίησηστην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας
Τα τελευταία 10 χρόνια οι συνθήκες εργασίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής έχουν χειροτερέψει δραματικά. Μέχρι πριν μερικά έτη το σωματείο μας μέσω της ΟΙΕΛΕ υπέγραφε με τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που εξασφάλιζαν ικανοποιητικές αποδοχές και όρους εργασίας για τους καθηγητές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (εφεξής ΚΞΓ). Πλην όμως, το 2004 ιδρύθηκε το κλαδικό «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» που υπογράφει τοπικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στα ΚΞΓ του νομού Αττικής με έτερους συμβαλλόμενους τις εργοδοτικές ενώσεις «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – ‘Europalso’ και «Σύλλογος Φροντιστών Ξένων Γλωσσών Σωματείου ‘Όμηρος’ και Ανεξαρτήτων». Από την πρώτη κιόλας ΣΣΕ μεταξύ τους, αποδείχθηκε ότι αυτές δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να καταρρακώσουν αμοιβές και δικαιώματα εργαζομένων, αφού υπολείπονταν των ΣΣΕ του «Βύρωνα» τόσο στους οικονομικούς όσο και στους θεσμικούς όρους κατά πολύ, κάτι το οποίο επιδεινώθηκε κατά τα επόμενα έτη μέχρι σήμερα. Αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει στους εργαζόμενους δραματικές μειώσεις στις αποδοχές τους, με αποκορύφωμα τις δύο τελευταίες κλαδικές συμβάσεις που υπεγράφησαν στις 6/9/2012 και 9/9/2013 (Π.Κ Υπ. Εργασίας 12/26.9.2013) αντίστοιχα (η τελευταία διετούς ισχύος μέχρι 31/8/2015). Αυτές ορίζουν μισθούς πείνας με κατώτερα ωρομίσθια στα 3,52 € μεικτά για εργαζόμενους με προϋπηρεσία έως 900 ημερομίσθια, 6,60 + 0,20 € για εργαζόμενους με προϋπηρεσία από 901 έως 1880 ημερομίσθια και 6,60 + 0,40 € για εργαζόμενους με προϋπηρεσία από 1801 έως 2700 ημερομίσθια, και ακυρώνει τον μηναίο μισθό για 18 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Δηλαδή εξισώνει πλήρως τις αποδοχές των εργαζομένων στα ΚΞΓ και ιδιαίτερα των καθηγητών με αυτές των ανειδίκευτων εργατών. Να σημειώσουμε ότι κατ’ έτος και στην καλύτερη περίπτωση ένας καθηγητής εργάζεται περίπου 170 μέρες. Σε συνδυασμό με την μη καταβολή επιδομάτων δώρων αργιών, τοκετού, κατάργηση αργιών, master, διδακτορικών, συρρίκνωση τριετιών, οδηγεί τις αποδοχές των εργαζομένων σε μείωση της τάξης του 90% έναντι της Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) 5/2011 για τα ΚΞΓ της χώρας, ενέχει τραγικές επιπτώσεις στην ασφάλιση και στο δικαίωμα τους να πάρουν επίδομα ανεργίας ή να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης και ταυτόχρονα υπονομεύει το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και τη μόρφωση των σπουδαστών. Η σύμβαση αυτή όχι μόνο επιφέρει βίαιη μεταβολή και κατακόρυφη επιδείνωση στους όρους ζωής των εργαζομένων, αλλά οδηγεί μαθηματικά εκατοντάδες εργαζόμενους που έχουν σημαντική προϋπηρεσία σε μόνιμη ανεργία.
Ενδεικτικά, η αναγωγή των 3,52 €/ώρα σε δραχμές (1.199,44  δρχ.) δείχνει ότι τα επίπεδα αμοιβών των εργαζομένων στα ΚΞΓ σήμερα προσεγγίζουν σε απόλυτες τιμές τις αποδοχές τους το 1993 όταν το θεσμοθετημένο βασικό ωρομίσθιο ήταν 1.142 δραχμές, αλλά οι τιμές των ειδών λαϊκής κατανάλωσης πολλές φορές χαμηλότερα από τις σημερινές. Με τη λήξη δε της προαναφερθείσας Δ.Α. 5/2011 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 3/14.2.11) αορίστου διάρκειας, η οποία απευθυνόταν στις εργοδοτικές ενώσεις Α) «Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)»,  Ακαδηµίας και Λυκαβηττού 2, Αθήνα, Β) «Οµοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος», Πρεβέζης 87, Αθήνα, και  Γ) «Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (EUROPALSO)», Ακαδηµίας 98, 106 77 Αθήνα, οι εργαζόμενοι στα ΚΞΓ δεν καλύπτονται πλέον από κάποια ευνοϊκότερη για αυτούς ρύθμιση πέραν των απορρυθμιστικών συναποφάσεων που υπογράφουν οι ανωτέρω φορείς. Οι εργαζόμενοι έτσι οδηγούνται στην ανέχεια, τη στιγμή που οι εργοδότες κρατούν τα δίδακτρα στα ύψη όπως αποδεικνύουν πλείστα δημοσιεύματα, μελέτες και έρευνες.
Από τη «δράση» του σωματείου αυτού («Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής»), προκύπτει –ακόμη και με αντικειμενική παρατήρηση- ότι ο μοναδικός σκοπός της ίδρυσής του ήταν να διεμβολίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων, κάτι το οποίο γινόταν και γίνεται πάντοτε με την συνυπογραφή των εργοδοτικών οργανώσεων, αφού αντικειμενικά αυτών τα συμφέροντα υπηρετούσαν οι μεταξύ τους ΣΣΕ. Είναι τυχαίο ότι ποτέ δεν προσέφυγε το εν λόγω σωματείο στον ΟΜΕΔ, παρά οι μεταξύ τους ΣΣΕ υπογράφονταν χωρίς διαπραγμάτευση; Είναι τυχαίο ότι πέραν της υπογραφής των ΣΣΕ που καταβαραθρώνουν τα δικαιώματά μας, ουδεμία -μα ουδεμία- δραστηριότητα του σωματείου αυτού υφίσταται υπέρ των εργαζομένων; Είναι τυχαίο ότι ουδείς εκπρόσωπος του σωματείου αυτού απαντά σε τηλέφωνα ή βρίσκεται στα γραφεία του σωματείου; Είναι τυχαίες οι καταγγελίες συναδέλφων μας ότι στο παρελθόν μαζί με την πρόσληψή τους υπέγραφαν και αίτηση εγγραφής στο εν λόγω σωματείο, καθ’ υπόδειξη του εργοδότη τους; Προφανώς η κλαδική σύμβαση που έχει υπογράψει το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» με τις εργοδοτικές ενώσεις «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ‘Europalso’ και «Σύλλογος Φροντιστών Ξένων Γλωσσών Σωματείου ‘Όμηρος’ και Ανεξαρτήτων» εκτιμούμε πως αποτελεί αποτέλεσμα συνδιαλλαγής «συνεταίρων», που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργοδοτών και όχι μόνον δεν εξυπηρετεί αλλά αντίκειται προς τα συμφέροντα των εργαζομένων συνολικά του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αφού μετά την εφαρμογή τους στα ΚΞΓ, τα ίδια ωρομίσθια πείνας επιβάλλονται και στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ). Καθιστά τα ΚΞΓ χώρο εργοδοτικής ασυδοσίας όπου μετατρέπονται τα κατώτερα της ΕΓΣΣΕ σε καθολικά. Αν συνυπολογιστεί και το μόνιμο καθεστώς της περιοδικής και μερικής απασχόλησης, καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα οι εργαζόμενοι καταδικάζονται να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.   
Χωρίς σε καμία περίπτωση να υιοθετούμε τις αρχές λειτουργίας και τους στόχους της υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και της αγοράς τους, μπορεί κανείς να αναφερθεί ακόμη και στην επικαιροποιημένη απόφαση 554/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενάντια στις ενώσεις ιδιοκτητών ΚΞΓ, με την οποία απευθυνόταν σύσταση στον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών –Europalso» και στην οποία η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι: «Η ποιότητα των καθηγητών (σε επίπεδο γνώσεων, µεταδοτικότητας και επικοινωνίας µε τους µαθητές) εξασφαλίζει την απόκτηση καλής φήµης, η οποία είναι καταλυτική για την επιτυχή λειτουργία ενός κέντρου ξένων γλωσσών. Η διοίκηση ενός φροντιστηρίου οφείλει να προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές ανά ώρα διδασκαλίας (20-25 €/ώρα περίπου), καθώς και να εξασφαλίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα που να αποτελείται από 20 κατά μέσο όρο ώρες, σε συνεχόμενα τμήματα, ώστε να μην δημιουργούνται κενά» (υπογράμμιση δική μας).
Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει περιέλθει ο κλάδος είναι και τα όσα καταμαρτυρούν μέσα από καταγγελίες τους πολιτικά κόμματα και δημοσιεύματα εφημερίδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 21/9/2012 (αριθμ. 1967) οκτώ βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «σχετικά με την πρόσφατη «συλλογική» σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους στα ΚΞΓ της Αττικής» όπου, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι  «Ο εργοδοτικός σύνδεσμος υπογράφει με το εργοδοτικό συνδικάτο που ο ίδιος δημιούργησε, δηλαδή με τον εαυτό του, μια κατάπτυστη τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας». Σχετική Ερώτηση προς  τους κ.κ. Υπουργούς παιδείας και θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» με αφορμή την αποκάλυψη του καρτέλ και την «νέα» συμφωνία  των αθέμιτων κερδοσκοπικών πρακτικών κατέθεσαν, μόλις στις 10/12/2013 (αρ. 4731), εννέα βουλευτές στην οποία δηλώνουν ότι  το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» «πρόκειται για ένα ψευδοσωματείο, ένα αυθεντικό εργοδοτικό συνδικάτο με ιδρυτικά μέλη συγγενικά πρόσωπα των ίδιων των εργοδοτών (…) το οποίο υπογράφει συμβάσεις με τον εαυτό του, παρακάμπτοντας το ιστορικό εργατικό σωματείο του κλάδου Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής Ο Βύρων» και το οποίο καταδικάζει«τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε οικονομική αφαίμαξη, πλήρη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου και εργασιακή απαξίωση» (η υπογράμμιση δική μας). Ιδιαίτερη καταδικαστική αναφορά στην εξαθλίωση των εργαζομένων στα ΚΞΓ έκανε και βουλευτής του ΚΚΕ σε πρόσφατη (5/11/2013) Επίκαιρη Ερώτησή του για τα ιδιωτικά σχολεία.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Βύρων» έχει επανειλημμένα καταθέσει σχέδια ΣΣΕ προς διαπραγμάτευση με τις παραπάνω εργοδοτικές ενώσεις χωρίς επιτυχία.
Με βάση τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 9, 14 και 15/12/2013 αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο για την υπογραφή ΣΣΕ στα ΚΞΓ του νομού Αττικής καθώς σε αυτές ψήφισαν 261 μέλη. Αντιθέτως, το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου στις 21/12/2012, κατά τις οποίες ψήφισαν 22 άτομα. Οι αρχαιρεσίες αυτές του εν λόγω σωματείου δεν ανακοινώθηκαν καν στη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, δεν δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, ούτε στον τύπο και έλαβαν χώρα μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα, γεγονός που, μαζί με τον αριθμό ψηφισάντων του, ενισχύει ακόμα περαιτέρω τη θέση του Συλλόγου μας ότι πρόκειται για σωματείο-σφραγίδα, χωρίς στοιχειώδη λειτουργία υπέρ των εργαζομένων, που ακόμα και οι συλλογικές του διαδικασίες διενεργούνται στα κρυφά και μακριά από τους εργαζόμενους προς όφελος και, ενδεχομένως, κατά παραγγελία της εργοδοσίας.
Ως εκ τούτου το εν λόγω σωματείο δεν νομιμοποιείται στη συνείδηση των εργαζομένων να υπογράφει ΣΣΕ, παρότι το Σεπτέμβριο προχώρησε στη σύναψή της με τους εργοδότες.
Με βάση το αρθ. 4, παρ. 5 του ν. 1876/1990 όπου αναφέρεται ότι «συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλματος δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις που τους αφορούν», ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «ο Βύρων» καθώς και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) απαίτησαν με έγγραφα τους προς το Υπουργείο Εργασίας και τις επιθεωρήσεις εργασίας να ενημερωθούν για την διαδικασία υπογραφής μεταξύ των εργοδοτικών ενώσεων και του «Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΞΓ Ν. Αττικής», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2013, χωρίς ωστόσο να υπάρξει, ως όφειλε, ενημέρωση του σωματείου μας και της ΟΙΕΛΕ. Η εν λόγω ΣΣΕ που υπογράφηκε κρατήθηκε κρυφή μέχρι και τις 26/9/2013, όποτε και τελικά κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και αναρτήθηκε αργότερα, έτσι ώστε να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος προσφυγής αντιπροσωπευτικότητας των 10 ημερών, όπως προβλέπεται από το άρθ. 6, παρ.2 του ν. 1876/1990.
Με βάση τα όσα έχουν περιγράφει παραπάνω, οι συνθήκες που υπήρχαν πριν την υπογραφή της ΣΣΕ έχουν μεταβληθεί, δηλαδή:
Α) Οι από τις 8, 9, 14 και 15/12/2013 αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «ο Βύρων» με 261 ψηφίσαντες, οι οποίες τον καθιστούν αντιπροσωπευτικότερο από το «Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΞΓ Ν. Αττικής» με 22 ψηφίσαντες κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του δεύτερου στις 23/12/2012.
Β) Η πρωτοφανής απόκρυψη της από 9/9/2013 διαδικασίας υπογραφής κλαδικής σύμβασης μεταξύ του «Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΞΓ Ν. Αττικής» και του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – Europalso», με την οποία οι ίδιοι οι συμβαλλόμενοι ουσιαστικά ομολογούν ότι η εν λόγω διαπραγμάτευση και το προϊόν της δεν εμπίπτει στα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου.
Γ) Η δημοσιοποίηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τα τέλη Οκτώβρη 2013 της προαναφερθείσας απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ύπαρξη καρτέλ στα ΚΞΓ με στόχο τη διατήρηση των διδάκτρων στα ύψη, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αμείβονται με εξαιρετικά χαμηλά ωρομίσθια, στην οποία υπόθεση έχει εμπλακεί και ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – ‘Europalso’».
Δ) Η λήξη στις 27/9/2013 της Δ.Α. 11/2011 για τα ΚΞΓ της χώρας, μεταξύ της ΟΙΕΛΕ και των εργοδοτικών ενώσεων, η οποία κατοχύρωνε τις ελάχιστες αποδοχές (βασικό ωρομίσθιο 9,63 € και μισθό για 18 ώρες εργασίας/εβδομάδα 697,72 €) και θεσμικές κατακτήσεις στα ΚΞΓ, παρότι δεν υπήρξε ποτέ υποχρεωτική στο Νομό Αττικής και σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούσε ούτε αυτή τις ανάγκες των εργαζομένων. Η ΔΑ έληξε μετά την υπογραφή (9/9/2013) της τοπικής κλαδικής «συλλογικής» σύμβασης εργασίας που καθορίζει ωρομίσθιο 3,52 € και κατάργηση του μισθού και ανεξαιρέτως  όλων ανεξαιρέτως των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου.
Ε) Γενικά οι δραματικές μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων στα ΚΞΓ. Παρότι αυτή η εξευτελιστική για τους εργαζόμενους κλαδική σύμβαση είναι υποχρεωτική μόνο για τα μέλη των συμβαλλόμενων μερών (Europalso και εργοδοτικό ψευδοσωματείο), η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών την επικαλείται και αξιοποιώντας την ανάγκη για εργασία οδηγεί τους εργαζόμενους να υπογράφουν συμβάσεις βάσει αυτής. Ήδη συγκεκριμένη ΣΣΕ μάλιστα έχει λειτουργήσει ως πολιορκητικός κριός συνολικά στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αφού πλέον ακολουθείται και σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι υπάρχει πραγματική, αδήριτη και αντικειμενική ανάγκη ώστε αφενός μεν να παύσει η κοροϊδία που υφίσταται ένας ολόκληρος και ευαίσθητος κλάδος, μέσω της «δράσης» σωματείων σφραγίδα σε αγαστή συνεργασία με την εργοδοτική πλευρά και αφετέρου οι όροι εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στα ΚΞΓ να διαμορφωθούν στα αναλογούντα προς τις υπηρεσίες, το έργο και τις ανάγκες αυτών επίπεδα. Να παύσει να αποτελεί ο χώρος των ΚΞΓ έδαφος για παραγωγή τεράστιας υπεραξίας και κερδών των εργοδοτών σε βάρος των εργαζομένων, κάτι το οποίο -όπως προαναφέρθηκε- δεν αποτελεί διαπίστωση μόνον των εργαζομένων, των μαθητών στα ΚΞΓ, των γονέων των μαθητών, των βουλευτών και των κομμάτων, αλλά αναγνωρίζεται άμεσα ακόμη και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της οποίας μάλιστα ο ρόλος δεν περιλαμβάνει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν εκτεθεί, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «ο Βύρων» καλεί τις αρμόδιες εργοδοτικές ενώσεις σε διαπραγμάτευση για υπογραφή ΣΣΕ, με το εξουσιοδοτημένο από την Γενική μας Συνέλευση ΔΣ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, στα γραφεία του σωματείου μας, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β, Αθήνα,  την Τετάρτη 29/10/2014 με βάση το Σχέδιο ΣΣΕ που καταθέτει.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών σε όλες τις επιχειρήσεις που βάσει του νόμου διδάσκουν τις ξένες γλώσσες, καθώς και οι υπάλληλοι κέντρων ξένων γλωσσών (γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου).

ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
1.Από 1.9.2014, τα κατώτατα όρια του βασικού μηνιαίου μισθού των καθηγητών, ορίζονται στα 1015,36Ε για 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Το ωρομίσθιο ορίζεται στα 13,36Ε.
2. Στο νέο βασικό μηνιαίο μισθό και στο νέο βασικό ωρομίσθιο, έχει ενσωματωθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. 3 της από 14.7.2003 ΣΣΕ και της υπ. Αριθ. 48/2003 ΔΑ (για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας) παροχή-«εξωδιδακτικό επίδομα», δηλαδή η επιπλέον αμοιβή μίας ώρας για προετοιμασία του μαθήματος, ανά (10) δέκα ώρες διδασκαλίας), όπως προβλέπεται και από την 31/2004 ΔΑ (για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας) οπότε και έπαυσε η ξεχωριστή καταβολή της παροχής αυτής.
3. Όσο αφορά τους υπαλλήλους στη γραμματειακή υποστήριξη και διοίκηση ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 751 ευρώ με 7 ώρες εργασίας την ημέρα και 5 ημέρες κατά εβδομάδα. Ο ίδιος κατώτατος μισθός ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από άλλες Κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ με ευνοϊκότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί στα κέντρα ξένων γλωσσών που εργάζονται για 18 ώρες εβδομαδιαίως είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Κανένας εργαζόμενος δεν δουλεύει κάτω από 18 ώρες αν δεν αποδεικνύεται και δεν επιβάλλεται ως αναγκαία συνθήκη από το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα τμήματα και οι τάξεις διαμορφώνονται για τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια το ανώτερο 10 μαθητές ανά τμήμα.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την επιβάρυνση του εργοδότη και εντός των εργάσιμων ημερών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό 5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας και κατά εξακολούθηση σε ποσοστό και χρόνο και σε αντίστοιχη διάρκεια μέχρι και 7 τριετίες σε οποιοδήποτε εργοδότη. Το ίδιο ως ανωτέρω επίδομα πολυετίας χορηγείται και στους υπαλλήλους των κέντρων ξένων γλωσσών.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου και ανεξαρτήτως του εβδομαδιαίου ωραρίου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται είτε με πιστοποιητικό εργασίας των προηγουμένων εργοδοτών είτε από τα ένσημα του ΙΚΑ. Για τον υπολογισμό της πολυετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον 9 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
Στους καθηγητές κατόχους MASTER ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αντικειμένου ή κατάρτισης που χορηγούνται από αναγνωρισμένα δημοσίου χαρακτήρα Πανεπιστήμια ή ισότιμα προς αυτά πανεπιστήμια καταβάλλεται επίδομα 8% και 12% αντίστοιχα επί του ως άνω βασικού ωρομισθίου και μισθού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
1. Σε όλους τους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου (οικογενειακό) 10% και επίδομα τέκνου 5% για κάθε τέκνο. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι, το δε επίδομα τέκνου δικαιούνται και οι έγγαμοι και οι άγαμοι γονείς.

2. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές. Οι τρεις από τις πέντε ημέρες της άδειας πατρότητας χορηγούνται αμέσως μετά τον τοκετό και οι υπόλοιπες χορηγούνται κατά την διάρκεια της μετά τον τοκετό άδειας της μητέρας (άδεια λοχείας).

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
α) Το πρόγραμμα διδασκαλίας στα κέντρα ξένων γλωσσών κάθε καθηγητή καθώς και η επιλογή βιβλίων αποφασίζεται και συντάσσεται ύστερα από κοινή συμφωνία εργοδότη και διδάσκοντα και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν από κοινού αλλαγή οπότε θα υπογράφεται και η σχετική τροποποίηση της σύμβασης εργασίας που θα αναγγέλλεται στους αρμόδιους φορείς.
Οι σημειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται με δαπάνη του εργοδότη και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυμία του φροντιστηρίου, και το όνομα του καθηγητή ή των επιμελητών της έκδοσης. Εάν πρόκειται για συγγραφή πρωτότυπου βιβλίου τότε προβλέπεται κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων για τον συγγραφέα – καθηγητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας στα κέντρα ξένων γλωσσών ορίζεται σε 45 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 8: Α) ΗΔΗ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δηλώνει την πρόσληψη των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος (8 ημέρες) καταθέτοντας ή υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο της Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Οι εργαζόμενοι εφόσον απασχοληθούν, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, για επιτήρηση, συνάντηση με γονείς, σύσκεψη διδακτικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή άλλη εκδήλωση πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας /απασχόλησης, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο τους ή με το ωρομίσθιο που προκύπτει βάσει του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.
3. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους αναλυτικό μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, σύμφωνα με το νόμο.
4. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης εργαζόμενης που απασχολείται εφόσον αυτή καταστεί έγκυος κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους απασχόλησής της, δεν ισχύει η λήξη της σύμβασης και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να την επεκτείνει και για το επόμενο διδακτικό έτος συνεχόμενα. Αντικαθιστά την εργαζόμενη μόνο εφόσον υπάρξει αντίστοιχο τμήμα της ειδικότητάς της και για το διάστημα της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας.
5. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να βρίσκονται στο χώρο εργασίας μόνο κατά τις ώρες που καθορίζει το πρόγραμμά τους. Τα κέντρα ξένων γλωσσών δεν μπορούν να λειτουργήσουν και σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν επιτρέπεται να παρέχουν την εργασία τους πριν από τις 8 π.μ. και μετά τις 10.30 μ.μ.
6. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου εργαζομένων σε χώρο κοινής αποδοχής και να αναρτά στον πίνακα των ανακοινώσεων του γραφείου των καθηγητών, και αν δεν υπάρχει αυτό, στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, την από το νόμο προβλεπόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
7. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν την συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζομένων.
6. Οι αποδοχές καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού μέχρι την 1η του επόμενου μηνός.

Β) ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Σε περίπτωση αργίας λόγω εξαιρέσιμων εορτών για μία ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να παίρνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο ωράριο που συμφωνήθηκε, εφόσον φυσικά οι ημέρες αυτές περιλαμβάνονται στη συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Σαν ημέρες αργίας θεωρούνται και οι ημέρες διακοπών των εκπαιδευτηρίων, δηλαδή: 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες διακοπές Χριστουγέννων (23/12-7/1), 30η Ιανουαρίου γιορτή των Τριών Ιεραρχών, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 2 εβδομάδες διακοπές Πάσχα, 1η Μάη, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και οι τοπικές αργίες (όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια σχολεία). Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και μετά, κατά την Καθαρή Δευτέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύματος, την 17η Νοεμβρίου, την 30η Ιανουαρίου και την 1η Μαΐου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει τόσο για τους καθηγητές που απασχολούνται με 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση και άνω όσο και για καθηγητές που απασχολούνται με ωρομίσθιο ή κλάσμα μισθού με λιγότερες από 18 ώρες. Ισχύει επίσης για τους γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και διοικητικό προσωπικό, οδηγούς και συνοδούς που απασχολούνται είτε με πλήρες είτε με μειωμένο ωράριο. Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις παραπάνω αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες κατά 75%.
2. Για τους εργαζόμενους που διακόπτουν προσωρινά τον εργασιακό τους βίο προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία ισχύει η ίδια ρύθμιση που αφορά στις εγκύους εργαζόμενες, δηλαδή επαναπρόσληψη για το επόμενο διδακτικό έτος, εφόσον υπάρξει αντίστοιχο τμήμα της ειδικότητας τους. Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται να μην προσλάβει άλλο εργαζόμενο στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας του εργαζόμενου.
3. Σύμπτυξη τμημάτων από τη διεύθυνση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, διακοπή των σπουδών από σπουδαστές ή άλλοι λόγοι που επιφέρουν πιθανή μείωση του αριθμού των συνολικών ωρών διδασκαλίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να επιφέρουν μείωση των αποδοχών των καθηγητών/τριών σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν από το αρχικά διαμορφωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.
4. Προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το κέντρο ξένων γλωσσών, ενώ ο/η καθηγητής/τρια μπορεί να προσφέρει την εργασία του, αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του/της καθηγητή/τριας για αναπλήρωσή τους. Εάν, όμως, αναπληρωθούν καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αμοιβή.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και χορηγείται άδεια μετ’ αποδοχών ή αποζημίωση άδειας και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τις περί αυτών διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα δώρα εορτών καταβάλλονται στους δικαιούχους, για τα Χριστούγεννα μέχρι την 21/12 και το Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Σε περίπτωση κατάργησης της νομοθεσίας ή τροποποίησης αυτής επί των χείρω, τα άνω δώρα και επιδόματα θα συνεχίσουν να υπολογίζονται και να καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, στην οποία παραπέμπει η παρούσα ΣΣΕ, η οποία και ενσωματώνει αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Η απασχόληση των εργαζομένων πέραν του 5ήμερου και του ωραρίου τους έτσι όπως έχει προσδιοριστεί από τα ανωτέρω δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απασχόλησης τους τις Κυριακές, οι εργαζόμενοι καθηγητές πληρώνονται επί πλέον, με τις αντίστοιχες αποδοχές, προσαυξημένες κατά 75%. Η αντίστοιχη προσαύξηση ισχύει για τυχόν υπερωρίες.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
α) Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους εργαζόμενους με τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το προηγούμενο διδακτικό έτος για τη μη ανανέωση των συμβάσεων τους, το αργότερο έως τις 20 Μαΐου. Αν η σύμβαση αυτή δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση ποσό ίσο με τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου διδακτικού έτους. Αν δεν ενημερωθούν γραπτώς οι εργαζόμενοι για την μη ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι και την 20η Μαΐου κάθε έτους επαναπροσλαμβάνονται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Την ποινική ρήτρα και αποζημίωση αυτή δικαιούνται οι εργαζόμενοι που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους τουλάχιστον για δύο μήνες.
β) Σε κάθε νέο διδακτικό έτος προσλαμβάνονται πρώτα όσοι εργάζονταν το προηγούμενο διδακτικό έτος στο κέντρο ξένων γλωσσών αυτό, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες ώρες εργασίας. Εάν το φροντιστήριο έχει διευρυμένες ανάγκες, τότε προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους.
γ) Η απασχόληση εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συμφωνία, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη, τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος λαμβάνει αντίγραφο αυτής. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η σύμβαση που υπογράφεται θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 8 μηνών - όχι λιγότερο.
Σε περίπτωση δυο ή περισσότερων διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τον ίδιο εργοδότη για διάστημα άνω των 16 μηνών, η σχέση εργασίας θεωρείται αορίστου χρόνου, ακόμη και αν μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο ανανεώσεων μέγιστης διάρκειας 5 μηνών.
Εργαζόμενος του οποίου η σύμβαση δεν ανανεωθεί με ευθύνη του εργοδότη μετά από 3 διαδοχικές –κατά τα αμέσως ανωτέρω οριζόμενα– συμβάσεις στο ίδιο κέντρο δικαιούται αποζημίωση ίση με τρεις μέσους μηνιαίους μισθούς για κάθε χρόνο εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Καταβαλλόμενες αποδοχές ή αποδοχές που προβλέπονται από το Νόμο ή άλλες Συλλογικές Ρυθμίσεις, οι οποίες είναι ανώτερες από αυτές που καθορίζει η σύμβαση αυτή δεν επιτρέπεται να μειωθούν.
2. Ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις που προβλέπονται σε νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η παρούσα υπερισχύει των οποιωνδήποτε τυχόν επιχειρησιακών συμβάσεων στο χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
4. Η ισχύς των όρων της παρούσας αρχίζει από 1/9/2014.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στους προς ους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τα νόμιμα, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 13/10/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου