Χρήσιμα

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εργασιακός Οδηγός για Καθηγητές Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών


ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Μ.Ε. & Κ.Ξ.Γ.


Λίγες ημέρες απομένουν πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.  Όλες οι συναδέλφισσες και όλοι οι συνάδελφοι  θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματά μας για να μην πέφτουμε θύματα εκμετάλλευσης από ασύδοτους επιχειρηματίες. Η μη τήρηση  των παρακάτω επιφέρει έως και αυτεπάγγελτο διοικητικό έλεγχο και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που παρανομούν με βάση τις προβλέψεις του εναπομείναντος εργατικού δικαίου και τις ρυθμίσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας όπως, για παράδειγμα, αποτυπώνονται στο άρθρο 42 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2017).

Σύμβαση Εργασίας


Η σύμβαση  στην οποία συμφωνούμε μπορεί να είναι είτε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.  Η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται πριν την έναρξή της. Ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη υπογράφει  και παίρνει αντίγραφο, αφού πρώτα ελέγξει την νομιμότητα  και την ορθότητα των αναγραφόμενων.  Ευνοϊκότεροι όροι από τον καθοριζόμενο κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι νόμιμοι και πρέπει να είναι διαρκής επιδίωξη όλων μας.
Ιδιαίτερα οι  εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πρέπει να ελέγχουν τα εξής αληθή  και υποχρεωτικά στοιχεία:
1) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης  της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Αν  η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξής της.
2) Η ειδικότητα.
3) Το ωράριο  εργασίας.
4)  Ο μηνιαίος μισθός ή το ωρομίσθιο.
Είναι γνωστό ότι στον κλάδο μας οι εργοδότες σαμποτάρουν την υπογραφή αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Για την βελτίωση των θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων πρέπει να αγωνιστεί ολόκληρος ο κλάδος.

Νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησηςΣύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 150/6-09-2016) «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα» (άρθρο 30, ν. 4415/2016). Σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου, η υπέρβαση του παραπάνω νομίμου ωραρίου, αμείβεται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διάρκεια διδακτικής ώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7-05-2019) «1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: “4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.”».

Μισθός/ Ωρομίσθιο

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός για το νόμιμο πλήρες διδακτικό ωράριο των 21 διδακτικών ωρών την εβδομάδα - ελλείψει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια –  είναι αυτός που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα: 650 €.
Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του υπουργείου Εργασίας και εγκυκλίους του ΕΚΦΑ, ο υπολογισμός του ωρομισθίου των καθηγητών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: [6/21/25 Χ νόμιμου ή συμφωνημένου μισθού].

Το ημερομίσθιο των εργαζομένων στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών για κάθε διδακτική ώρα διάρκειας 45 λεπτών δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος από 7,43 .  (6/21/25Χ650=7,43)

Στον κατώτερο μισθό και ωρομίσθιο προστίθεται το επίδομα γάμου* (10%) και οι συμπληρωμένες, έως στις 14/03/2012, 3ετίες.  Όσοι συμπληρώνουν 3ετίες μετά την ημερομηνία αυτή δεν δικαιούνται προσαυξήσεις αφού με νόμο του 2012 η εξέλιξη των 3ετιών «πάγωσε» μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Αναλυτικά  ο κατώτατος Μισθός  & το Ωρομίσθιο:
Για άγαμους/ες  που δεν έχουν συμπληρώσει καμία τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 650 € (ωρομίσθιο 7,43 €) και για  έγγαμους/ες  715 € (ωρομίσθιο 8,17 €).
Για άγαμους/ες με μία (1) τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο μισθός διαμορφώνεται στα  715 € (ωρομίσθιο 8,17 €) και για έγγαμους/ες με μία (1) τριετία 780 €  (ωρομίσθιο 8,92 €).
Για άγαμους/ες με δύο (2) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 780 € (ωρομίσθιο 8,92 €) και για έγγαμους/ες με δύο (2) τριετίες 845 € (ωρομίσθιο 9,66 €).
Για άγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα  845 € (ωρομίσθιο 9,66 €) και για έγγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες 910 € (ωρομίσθιο 10,40 €).
*Το επίδομα γάμου κατοχυρώνεται μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση (ΕΓΣΣΕ) Εργασίας, οι όροι της οποίας παγίως ανανεώνονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) (η ηγεσία της οποίας ευνοεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συντάσσεται με τα συμφέροντα των εργοδοτών) και εργατολόγους η προσαύξηση του επιδόματος γάμου εξακολουθεί να ισχύει https://www.kepea.gr/article.php?id=188 ]

Ημέρες Διακοπών και Αργιών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 219434/Α5 «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 4212/27-12-2016) καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα
Β. Αργιών:
I) Όλες τις Κυριακές
II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
IV) Τη 17η Νοεμβρίου
V) Την ημέρα των Θεοφανίων
VI) Την Καθαρά Δευτέρα
VII) Την 1η Μαΐου
VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών».

Υποχρεωτική αμοιβή ημερών διακοπών κα αργιών

Σύμφωνα με το άρθρο 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) «Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: “2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία”».

Άδεια και επίδομα αδείας - Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους.
Επίσης όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το δώρο του Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά στις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου και το δώρο Πάσχα που καταβάλλεται στους δικαιούχους υποχρεωτικά έως και την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2018 του ΕΦΚΑ οι καθηγητές που εργάζονται με το πλήρες εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο εργασία των 21 ωρών ασφαλίζονται με  είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα που εργάζονται. Αν απασχολούνται κάτω του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου των 21 ωρών την εβδομάδα τα ένσημα κατανέμονται ανάλογα των ημερών της φυσικής τους παρουσίας και το τεκμαρτό ημερομίσθιο: «Όπως είναι γνωστό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως προβλέπεται από τα αρ. 8 παρ. 2, αρ. 25 παρ. 4,5,7,8,9 του Α.Ν. 1846/51 και του αρ. 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/1975, αρ. 39 του Ν. 1892/90 – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 95/1992, συνυπολογίζοντας πάντοτε, τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο), το μειωμένο ωράριο απασχόλησης, τις ημέρες εργασίας, το σύστημα λειτουργίας της επιχ/σης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (από την 01/10/08 έως και σήμερα: 11,06 €)».

Δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικά σχολεία, κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια


Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του νόμου 1610/2019 προστέθηκε περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, η οποία ρυθμίζει τα εξής:
«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως».