Χρήσιμα

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Όλοι οι καθηγητές που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια, για το διάστημα από 1/3 έως 31/12, δικαιούνται δώρο ένα (1) μέσο ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα. Ακόμα και όταν στο παραπάνω διάστημα κάποιος έχει αλλάξει εργοδότη, ο προηγούμενος εργοδότης πρέπει να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί. 
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι τις 21/12, αλλιώς ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. 
Τα επιδόματα (δώρα) εορτών προσαυξάνονται κατά την αναλογία του επιδόματος άδειας. Η αναλογία αυτή είναι 0,04166.

Παράδειγμα για ωρομίσθιους: 


Εύχρηστος τύπος δώρου Χριστουγέννων:
(Σύνολο ημερών Χ Μέσο Ημερομίσθιο) / 8 + Αναλογία Επιδόματος.
Έστω ότι ένας εργαζόμενος στο διάστημα από 1/5 έως 31/12 εργάστηκε συνολικά 88 ημέρες* και έλαβε το συνολικό καθαρό ποσό των 2.640,00 €.
- Το Μέσο Ημερομίσθιο είναι: 2.640,00 € / 88 ημέρες εργασίας = 30,00 €.
- Το Επίδομα Χριστουγέννων για 88 ημέρες εργασίας είναι: 88 Χ 30,00 € / 8 = 330,00 €.
- Η Αναλογία Επιδόματος Χριστουγέννων είναι: 330,00 € Χ 0,04166 = 13,75 €.
Άρα το Συνολικό Επίδομα Χριστουγέννων είναι: 330,00 € + 13,75 € = 343,75 €.
* Κατά τον υπολογισμό του δώρου αφαιρούνται μόνο οι ώρες - μέρες της αδικαιολόγητης απουσίας μας καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έχουμε λάβει τυχόν άδεια χωρίς αποδοχές. Δεν αφαιρούνται όμως οι ώρες που χάνονται χωρίς δική μας ευθύνη καθώς και οι ώρες-μέρες οι οποίες συμπίπτουν με αργίες
.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Διορθωτική Ρύθμιση για ημέρες αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κ.Ξένων Γλωσσών


Η ψηφισθείσα τροπολογία(811/620 του ν. 4387/2016 (Α’ 85 άρθρο 80) για την ρύθμιση θεμάτων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών αποκαθιστά την διατύπωση της π. 2 του άρθρου 30 του 4415/2016
Αναφέρει:

Άρθρο 80
« Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:

« Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.
Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται
προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».
Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».


Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

επισυνάπτουμε εδώ την δημοσίευσή μας για την εφαρμοστική εγκύκλιο

όπου αναφέρονται:

Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :
      Α. Ημέρες Διακοπών
      1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
      2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
      Β. Ημέρες Αργίας
      1. Όλες οι Κυριακές.
      2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
      3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
      4. Η 17η Νοεμβρίου.
      5. Η Καθαρά Δευτέρα.
      6. Η 1η Μαΐου.
      7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε
          φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
      8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΕΡΓΙΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ


 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να απεργήσουν και να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Να βάλουμε φραγμό στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ολοένα και απορρυθμίζουν τις εργατικές σχέσεις σε  σχέσεις γαλέρας.
 Να διεκδικήσουμε:
* Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
*πλήρη, σταθερή και αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία για όλους
* Αύξηση κατώτατου μισθού και συντάξεις που να ξεκινούν από το ύψος του κατώτατου μισθού μιας γνήσιας ΕΓΣΣΕ
* Πλήρες ωράριο 18 ωρών/εβδομάδα με 25 ένσημα/ μήνα
*Συμβάσεις αορίστου χρόνου
* Τσάκισμα της μαύρης εργασίας – Κανένα ένσημο δώρο στους εργοδότες!

Καθηγητές Ξένων Γλωσσών ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ