Χρήσιμα

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εργασιακός Οδηγός για Καθηγητές Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών


ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ.Μ.Ε. & Κ.Ξ.Γ.


Λίγες ημέρες απομένουν πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.  Όλες οι συναδέλφισσες και όλοι οι συνάδελφοι  θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματά μας για να μην πέφτουμε θύματα εκμετάλλευσης από ασύδοτους επιχειρηματίες. Η μη τήρηση  των παρακάτω επιφέρει έως και αυτεπάγγελτο διοικητικό έλεγχο και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που παρανομούν με βάση τις προβλέψεις του εναπομείναντος εργατικού δικαίου και τις ρυθμίσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας όπως, για παράδειγμα, αποτυπώνονται στο άρθρο 42 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2017).

Σύμβαση Εργασίας


Η σύμβαση  στην οποία συμφωνούμε μπορεί να είναι είτε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.  Η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται πριν την έναρξή της. Ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη υπογράφει  και παίρνει αντίγραφο, αφού πρώτα ελέγξει την νομιμότητα  και την ορθότητα των αναγραφόμενων.  Ευνοϊκότεροι όροι από τον καθοριζόμενο κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι νόμιμοι και πρέπει να είναι διαρκής επιδίωξη όλων μας.
Ιδιαίτερα οι  εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πρέπει να ελέγχουν τα εξής αληθή  και υποχρεωτικά στοιχεία:
1) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης  της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Αν  η σύμβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξής της.
2) Η ειδικότητα.
3) Το ωράριο  εργασίας.
4)  Ο μηνιαίος μισθός ή το ωρομίσθιο.
Είναι γνωστό ότι στον κλάδο μας οι εργοδότες σαμποτάρουν την υπογραφή αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Για την βελτίωση των θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων πρέπει να αγωνιστεί ολόκληρος ο κλάδος.

Νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησηςΣύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 150/6-09-2016) «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα» (άρθρο 30, ν. 4415/2016). Σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο του νόμου, η υπέρβαση του παραπάνω νομίμου ωραρίου, αμείβεται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διάρκεια διδακτικής ώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7-05-2019) «1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: “4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.”».

Μισθός/ Ωρομίσθιο

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός για το νόμιμο πλήρες διδακτικό ωράριο των 21 διδακτικών ωρών την εβδομάδα - ελλείψει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια –  είναι αυτός που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα: 650 €.
Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του υπουργείου Εργασίας και εγκυκλίους του ΕΚΦΑ, ο υπολογισμός του ωρομισθίου των καθηγητών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: [6/21/25 Χ νόμιμου ή συμφωνημένου μισθού].

Το ημερομίσθιο των εργαζομένων στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών για κάθε διδακτική ώρα διάρκειας 45 λεπτών δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερος από 7,43 .  (6/21/25Χ650=7,43)

Στον κατώτερο μισθό και ωρομίσθιο προστίθεται το επίδομα γάμου* (10%) και οι συμπληρωμένες, έως στις 14/03/2012, 3ετίες.  Όσοι συμπληρώνουν 3ετίες μετά την ημερομηνία αυτή δεν δικαιούνται προσαυξήσεις αφού με νόμο του 2012 η εξέλιξη των 3ετιών «πάγωσε» μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Αναλυτικά  ο κατώτατος Μισθός  & το Ωρομίσθιο:
Για άγαμους/ες  που δεν έχουν συμπληρώσει καμία τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 650 € (ωρομίσθιο 7,43 €) και για  έγγαμους/ες  715 € (ωρομίσθιο 8,17 €).
Για άγαμους/ες με μία (1) τριετία έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο μισθός διαμορφώνεται στα  715 € (ωρομίσθιο 8,17 €) και για έγγαμους/ες με μία (1) τριετία 780 €  (ωρομίσθιο 8,92 €).
Για άγαμους/ες με δύο (2) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 780 € (ωρομίσθιο 8,92 €) και για έγγαμους/ες με δύο (2) τριετίες 845 € (ωρομίσθιο 9,66 €).
Για άγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες έως και τον Φεβρουάριο του 2012, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα  845 € (ωρομίσθιο 9,66 €) και για έγγαμους/ες με τρεις (3) τριετίες 910 € (ωρομίσθιο 10,40 €).
*Το επίδομα γάμου κατοχυρώνεται μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση (ΕΓΣΣΕ) Εργασίας, οι όροι της οποίας παγίως ανανεώνονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) (η ηγεσία της οποίας ευνοεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συντάσσεται με τα συμφέροντα των εργοδοτών) και εργατολόγους η προσαύξηση του επιδόματος γάμου εξακολουθεί να ισχύει https://www.kepea.gr/article.php?id=188 ]

Ημέρες Διακοπών και Αργιών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 219434/Α5 «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 4212/27-12-2016) καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα
Β. Αργιών:
I) Όλες τις Κυριακές
II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
IV) Τη 17η Νοεμβρίου
V) Την ημέρα των Θεοφανίων
VI) Την Καθαρά Δευτέρα
VII) Την 1η Μαΐου
VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών».

Υποχρεωτική αμοιβή ημερών διακοπών κα αργιών

Σύμφωνα με το άρθρο 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) «Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: “2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία”».

Άδεια και επίδομα αδείας - Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους.
Επίσης όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το δώρο του Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά στις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου και το δώρο Πάσχα που καταβάλλεται στους δικαιούχους υποχρεωτικά έως και την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους, υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο εργασίας από 1ης Μαΐου  έως 31ης Δεκεμβρίου.

Υποχρεωτική Ασφάλιση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2018 του ΕΦΚΑ οι καθηγητές που εργάζονται με το πλήρες εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο εργασία των 21 ωρών ασφαλίζονται με  είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα που εργάζονται. Αν απασχολούνται κάτω του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου των 21 ωρών την εβδομάδα τα ένσημα κατανέμονται ανάλογα των ημερών της φυσικής τους παρουσίας και το τεκμαρτό ημερομίσθιο: «Όπως είναι γνωστό, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όπως προβλέπεται από τα αρ. 8 παρ. 2, αρ. 25 παρ. 4,5,7,8,9 του Α.Ν. 1846/51 και του αρ. 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/1975, αρ. 39 του Ν. 1892/90 – εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 95/1992, συνυπολογίζοντας πάντοτε, τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο), το μειωμένο ωράριο απασχόλησης, τις ημέρες εργασίας, το σύστημα λειτουργίας της επιχ/σης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του ημερήσιου μισθού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (από την 01/10/08 έως και σήμερα: 11,06 €)».

Δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικά σχολεία, κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια


Με την παρ. 2 του άρθρου 203 του νόμου 1610/2019 προστέθηκε περίπτωση α’ στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977, η οποία ρυθμίζει τα εξής:
«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως».


Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ!


Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μεγάλος αριθμός συναδέλφων καθηγητών στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίδραση στην προκλητική προσφυγή της εργοδοτικής οργάνωσης κατά του νόμου 4415/2016.  Η ΟΕΦΕ (εργοδότες) επιδιώκει την κατακρήμνιση των αποδοχών των εργαζόμενων στα φροντιστήρια ακυρώνοντας την υπόσταση του καθηγητή από τους διδάσκοντες. Επιδιώκουν την κατάργηση του πλήρους ωραρίου του εκπαιδευτικού στα φροντιστήρια σε 21 ώρες την εβδομάδα και με αυτό τον τρόπο να ξαναγυρίσει το ωρομίσθιο μας στα 3.84€ μικτά την ώρα! Επιδιώκουν την επαναφορά του ωρομισθίου σε εξευτελιστικό ύψος μειώνοντας τις σημερινές μας αποδοχές κατά 50% (Σήμερα οι αποδοχές μας ανέρχονται σε 7,43 € μικτά την ώρα, λιγότερο από το οποίο οι εργοδότες απαγορεύεται να πληρώνουν).
Η επικαλούμενη μείωση των εσόδων τους κατά 11% , την περίοδο της κρίσης, δεν δικαιολογεί την μείωση των μισθών μας κατά 70 με 80% που επέβαλαν με διάφορους τρόπους εκείνη την περίοδο.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας.
Απαιτούμε την υπογραφή γνήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με όρους εργασίας που να καλύπτουν τις ανάγκες μας.
Στην ενότητα η δύναμή μας!

άποψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας


Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

19 Μαρτίου 24ωρη Απεργία & Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 9 π.μ. στο ΣτΕ των Καθηγητών Φροντιστηρίων & Κ. Ξ. ΓλωσσώνΣτις 19 Μαρτίου 24ωρη πανελλαδική απεργίας στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας  στις 9 π.μ.
Στις 19 Μαρτίου εκδικάζεται προσφυγή της ΟΕΦΕ, της Ομοσπονδίας των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων, στο ΣτΕ με την οποία οι εργοδότες ζητούν την ακύρωση του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016 (Νόμος Φίλη)
Με το άρθρο 30 του νόμου 4415/2016 του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο 41919/909/4/11/2016 του Υπουργείου Εργασίας θεσμοθετείται:
α) πλήρες ωράριο εργασίας για τα ΚΞΓ και ΦΜΕ στις 21 ώρες εβδομαδιαίως  με απόδοση 25 ενσήμων το μήνα, προσαρμόζοντας το ωράριο με αυτό των εκπαιδευτικών.
β) κατώτατο μεικτό ωρομίσθιο (μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.2.2019) στα 7,43 € όπως προκύπτει από τον λογιστικό τύπο [(6 / 21) / 25] X 650 €, λιγότερο από το οποίο οι εργοδότες απαγορεύεται να πληρώνουν.
Προσδοκία των εργοδοτικών οργανώσεων με αυτή την προσφυγή είναι η περαιτέρω κατακρήμνιση των αποδοχών μας και κάτω του ωρομίσθιου που καθορίζεται από τον κατώτατο μισθό με την ακύρωση της ιδιότητας του καθηγητή των εργαζομένων τους.
Δεν ξεχνούμε την επιβολή των εργοδοτικών ΣΣΕ των 3,52 ευρώ από το Europalso και το στημένο του σωματείο. Μια τακτική που εξαθλίωσε τους εργαζόμενους στον κλάδο και συνέβαλε στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τον φαύλο κύκλο της φτωχοποίησης.
Η ακύρωση της ιδιότητας του εκπαιδευτικού από τους διδάσκοντες στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια θα βρει αντίθετους όλους τους εργαζόμενους καθηγητές και καθηγήτριες.
Στόχος των εργοδοτών είναι οι εργαζόμενοι καθηγητές να λαμβάνουν 50% λιγότερο ωρομίσθιο. Δεν θα το επιτρέψουμε!
Θα είμαστε μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 19 Μαρτίου στο ΣτΕ Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα. Να προασπίσουμε τις ζωές μας, την επιβίωση των εργαζόμενων καθηγητών στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.
Με την απεργιακή μας κινητοποίηση ζητούμε:
Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Βιώσιμους και δίκαιους όρους εργασίας και αμοιβής για όλους τους εκπαιδευτικούς σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Την αποκατάσταση των όρων επεκτασιμότητας και μετενέργειας, όπως ίσχυαν πριν τη μνημονιακή λαίλαπα και τις προβλέψεις της Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 6/2012
Το ωρομίσθιο των 7,43 ευρώ μικτά που ισχύει σήμερα δεν ικανοποιεί στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζόμενων και πρέπει με την νέα ΣΣΕ να αυξηθεί.
Η ακραία εργοδοτική αυθαιρεσία που προσδοκούν με την προσφυγή της ΟΕΦΕ στο ΣτΕ που έχει ως στόχο την εργασιακή εξαθλίωση δεν θα περάσει.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

‘Όπως γνωρίζετε θεσμοθετήθηκε από  1 Φεβρουαρίου 2019 η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 €.

Βάσει αυτής της ρύθμισης και ελλείψει αξιοπρεπούς συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών το κατώτατο ωρομίσθιο, για την διδακτική ώρα των 45’ λεπτών,  διαμορφώνεται από 6,70 € που ίσχυε έως 31 Ιανουαρίου 2019, στα 7,43 € όπως προκύπτει από τον λογιστικό τύπο [(6 / 21) / 25] X 650 €.
Η προθεσμία αναπροσαρμογής των συμβάσεων εργασίας μας πρέπει να γίνει και να δηλωθεί στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 28/2/2019 έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.

Επισημαίνουμε ότι ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 19/3

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 19/3  

Η ΟΙΕΛΕ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η ακραία και αντικοινωνική προσφυγή της εργοδοτικής οργάνωσης στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΕΦΕ) που επρόκειτο να εκδικαστεί αύριο, Τρίτη 5/2, στο ΣτΕ και είχε ως κεντρικό αίτημα την κατά 50% συρρίκνωση των αμοιβών των εκπαιδευτικών, αναβλήθηκε για την Τρίτη 19 Μαρτίου. Το νέο ραντεβού των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση θα είναι εκείνη την ημέρα έξω από το κτήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η πρόκληση των εργοδοτών που επιχειρούν να επιβάλλουν πρωτόγνωρες συνθήκες εξαθλίωσης στον κλάδο μας δεν θα μείνει αναπάντητη!
 Επίσης, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ζητώντας συνάντηση προκειμένου να κατατεθούν οι θέσεις της για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των Φροντιστηρίων Δ.Ε. και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών με κυρίαρχα φαινόμενα την παραβίαση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Είναι ώρα οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για τη διαχρονική, οξεία παραβατικότητα σε έναν ευαίσθητο χώρο Παιδείας που αφορά σε 65.000 εκπαιδευτικούς και εκατομμύρια γονείς και μαθητές.
                                                                                                                   4/2/2019
                                                                                                  https://www.oiele.gr/

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Μ.Ε. & Κ. Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ
Στις 5 Φεβρουαρίου εκδικάζεται προσφυγή της ΟΕΦΕ, της Ομοσπονδίας των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων, στο ΣτΕ με την οποία οι εργοδότες ζητούν την ακύρωση του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016 (Νόμος Φίλη)

  • Με το άρθρο 30 του νόμου 4415/2016 του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο 41919/909/4/11/2016 του Υπουργείου Εργασίας θεσμοθετείται:

α) πλήρες ωράριο εργασίας για τα ΚΞΓ και ΦΜΕ στις 21 ώρες εβδομαδιαίως  με απόδοση 25 ενσήμων το μήνα, προσαρμόζοντας το ωράριο με αυτό των εκπαιδευτικών.
β) κατώτατο μεικτό ωρομίσθιο 6,70 ευρώ, λιγότερο από το οποίο οι εργοδότες απαγορεύεται να πληρώνουν.


Προσδοκία των εργοδοτικών οργανώσεων  είναι η περαιτέρω κατακρήμνιση των αποδοχών μας και κάτω του ωρομίσθιου που καθορίζεται από τον κατώτατο μισθό με την ακύρωση της ιδιότητας του καθηγητή των εργαζομένων τους.
Δεν ξεχνούν οι εργαζόμενοι την επιβολή των εργοδοτικών ΣΣΕ των 3,52 ευρώ από το Europalso και το στημένο του σωματείο.
Η ακύρωση της ιδιότητας του εκπαιδευτικού από τους διδάσκοντες στα κέντρα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια θα βρει αντίθετους όλους τους εργαζόμενους καθηγητές και καθηγήτριες.