Χρήσιμα

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Δυσχερείς αλλαγές στις προϋποθέσεις επιδότησης και στην οικονομική ενίσχυση ανέργων για τις εορτές Πάσχα και Χριστουγέννων αλλά και στο τελικό μηνιαίο ποσό του επιδόματος.

O Νόμος 3986 (ΦΕΚ 152/11-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»1015» επιβάλλει δυσχερείς διαφοροποιήσεις για τους ανέργους τόσο για την διάρκεια επιδότησής τους που δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα έτος όσο και για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων. Επιπλέον το μνημόνιο 2, Νόμος 4046 (ΦΕΚ 28Α/14.2.012) αναμένεται να επιδράσει καταστροφικά πάνω στο τελικό ύψος του μηνιαίου ποσού της επιδότησης.

Α. Για την διάρκεια της επιδότησης
Στο άρθρο 6 του ν. 2545/1985 προστίθενται με τον παραπάνω νόμο, άρθρο 39, η παράγραφος 8 ως εξής: «Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400)

Β. Για την οικονομική ενίσχυση των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων
Η παράγραφος 5 του άρθρο 19 του ν.δ. 2961/1954 αντικαθίσταται από το παραπάνω νόμο, άρθρο 39, παρ. 2 ως εξής: «Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής: α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης». Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νέας παραγράφου ορίζεται η 1.7.2012. Ο προηγούμενος νόμος 2961/1954 προέβλεπε οικονομική ενίσχυση α) για το Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τριών μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, β) για τα Χριστούγεννα ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει διάρκεια τακτικής επιδότησης τεσσάρων μηνών στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Γ. Κοινωνική ελεημοσύνη αντί για πραγματικό επίδομα ανεργίας
Σύμφωνα με το μνημόνιο 2 που ψηφίστηκε από την Βουλή την Κυριακή 12/2/2012, Νόμος 4046 (ΦΕΚ 28Α/14।2/।012), ο ελάχιστος μισθός της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ) σπό 1/1/2012 μειώνεται κατά 22%, συνεπώς το επίδομα ανεργίας από 461,5 ευρώ που είναι σήμερα για εργαζόμενους χωρίς παιδιά ενδέχεται να υποχωρήσει στα 359,17 ευρώ αφού το ύψος του σήμερα, υπολογίζεται με βάση το 55% του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βέβαια, για κάθε μέλος (τέκνο) της οικογενείας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Σε μια εποχή όπου ο αριθμός των ανέργων αυξάνει δραματικά, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται σε διαρκή εργασιακή περιπλάνηση, όπως οι καθηγητές αναπληρωτές και ωρομίσθιοι δημόσιων σχολείων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.λπ. που στο ενδιάμεσο διάστημα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έχοντας εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ελάμβαναν κανονικά την επιδότησή τους, τώρα με την εισαγωγή πλαφόν επιδοτούμενων ημερών την προηγούμενη πριν την νέα επιδότηση τετραετία, δυσχεραίνεται δραματικά και σκοπίμως η ομαλή ροή και η από καιρό σε καιρό επιδότησή τους. Επιπλέον, η αύξηση του αριθμού των μηνών ανεργίας προκειμένου οι άνεργοι να λάβουν ολόκληρη την οικονομική ενίσχυση εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων επιφέρει τελικά σημαντική μείωση αυτής. Τέλος το επίδομα ανεργίας με το μνημόνιο 2 ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά και να διαμορφωθεί στο εξευτελιστικό ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους χωρίς παιδιά.

Η πολιτική επιδότησης των ανέργων στην Ελλάδα υπολειπόταν ανέκαθεν τόσο των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται ξαφνικά χωρίς δουλειά όσο και εκείνων που οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές εργασίας διοχετεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αναγκαστική εργασία (εποχικούς εργαζόμενους, καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών κ.λπ.) αλλά πλέον με το μνημόνιο 2 υπογράφεται η οριστική εξαθλίωση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Με την ανεργία να αυξάνεται δραματικά η μείωση των επιδομάτων ισοδυναμεί με την κατάργησή τους.

Μοναδική ελπίδα για τους εργαζόμενους και τους ανέργους είναι η εδώ και τώρα ανατροπή του μαύρου μπλοκ εξουσίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ-Τρόικας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου