Χρήσιμα

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΞΓ

Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, οκτώ (8) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν και πάλι ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες γαλέρας που έχουν επιβληθεί στα κέντρα ξένων γλωσσών εξαιτίας της αντεργατικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την ψευδο-σύμβασης που υπογράφει η εργοδοτική ένωση "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών"-Europalso, με τον εαυτό της, δηλαδή το ψευδοσωματείο εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής". Παρακάτω η νέα ερώτηση που είναι συνέχεια παλαιότερης, από 10/12/2013, και η οποία δεν έχει ακόμα απαντηθεί από το υπουργείο Εργασίας! Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς  τον κ. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας

Θέμα: Θα επιληφθεί επιτέλους ο Υπουργός Εργασίας των καταγγελιών για τη σύσταση του ψευδό-σωματείου «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής»;

Ελλείψει απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε στην  από 10/12/2013 ερώτησή μας με αρ. πρωτ. 4731 , η οποία και αφορά το ζήτημα της σύστασης του «Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» και το ζήτημα της ΣΣΕ την οποία έχει υπογράψει το συγκεκριμένο σωματείο με την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών» . Το εν λόγω σωματείο, έχει καταγγελθεί ως ψευδο-σωματείο από τους ίδιους τους εργαζομένους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την ΟΙΕΛΕ, η δε ΣΣΕ την οποία υπέγραψε –όπως έχει πολλές φορές επισημανθεί- καταδικάζει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε οικονομική αφαίμαξη, πλήρη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου και εργασιακή απαξίωση.

Συγκεκριμένα - όπως έχει ήδη επισημανθεί με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ με α.π 1967 της 21-9-2012 αλλά και με την ερώτηση 4731 της 10/12/2013-το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής πρόκειται «για ένα ψευδοσωματείο, ένα αυθεντικό εργοδοτικό συνδικάτο με ιδρυτικά μέλη συγγενικά πρόσωπα των ίδιων των εργοδοτών (…) το οποίο υπογράφει συμβάσεις με  τον εαυτό του, παρακάμπτοντας το ιστορικό εργατικό σωματείο του κλάδου Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής Ο Βύρων».  Η νέα ΣΣΕ η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών», και του Σωματείου µε την επωνυμία «Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νοµού Αττικής»,  έχει ισχύ από 1/09/2013 έως 31/08/2015 και όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ προβλέπει αποδοχές :

«α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 0 έως 900 ηµεροµίσθια απασχόλησης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 µμέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3,52 €)

II ) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 901 έως 1800 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη  αµοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 µμέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60 €)

ίίί) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 1801 έως 2700 ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 µμέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€)

ϊν) Για τους διδάσκοντες Ξένες Γλώσσες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από 2701 και άνω ηµεροµίσθια απασχόλησης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 µμέχρι 31/8/2015, ορίζεται στο ποσό των έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6,60€).»

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένας καθηγητής εργαζόμενος σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών αμείβεται για πλήρες διδακτικό ωράριο 18 ωρών εβδομαδιαίως με 253.44 ευρώ μηνιαίως ή εάν έχει προϋπηρεσία πάνω από έξι έτη (150 ημερομίσθια ετησίως) με 475 ευρώ μηνιαίως. Οι μισθοί αυτοί, που μόνο εξευτελιστικοί μπορούν να χαρακτηριστούν, αποδεικνύουν τις κερδοσκοπικές προθέσεις των εργοδοτών, όχι μόνο εις βάρος των μαθητών και των οικογενειών τους αλλά και εις βάρος των  συνεργατών τους εργαζομένων καθηγητών. Εάν δε, συνυπολογίσουμε  ότι σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση του 2011 οι αποδοχές των εργαζόμενων καθηγητών έχουν μειωθεί κατά 68% μόνο στον βασικό μισθό, διαφαίνεται πλήρως το μέγεθος της κερδοσκοπίας εκ μέρους των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Επειδή, το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να κωφεύει στις καταγγελίες των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, προσφέροντας κάλυψη στην εργοδοσία,

Επειδή, η πολιτεία υποχρεούται να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων,

 Ερωτάται ο κύριος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :

1)Γνωρίζει την σύσταση του ψευδοσωματείου «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής» και τους μισθούς εξαθλίωσης τους οποίους επιβάλει στους εργαζομένους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών;

2)Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπόλαρη Μαρία

Μπάρκας Κώστας

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Μητρόπουλος ΑλέξηςΕδώ στην ιστοσελίδα της Βουλής στο αρχείο pdf η Ερώτηση με αρ. πρωτ. 30128-26/9/2014. Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9: ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΠΡΩ

Το Σάββατο  20 Σεπτέμβρη και ώρα 20.30μμ η Ενωτική Πρωτοβουλία καθηγητών ξένων γλωσσών του Συλλόγου Εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση Ν. Αττικής «ο Βύρων»
Καλεί

τα μέλη και τους φίλους της σε συνάντηση με φαγητό και ποτό στο Στέκι Δράσης, Αλληλεγγύης  και Πολιτισμού στην οδό Αμφιαράου 153, δίπλα στο σταθμό του μετρό Σεπολίων. Θα βρεθούμε για να συζητήσουμε από κοντά τα θέματα του κλάδου μας και γενικότερα, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και απόψεις σε ένα κλίμα παρεΐστικο, αλληλέγγυο και συντροφικό με φαγητά και ποτά που θα ετοιμάσουν μέλη του σχήματος. Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αλληλεγγύη στον αγώνα των καθηγητών στα κέντρα ξένων γλωσσών!

Όλοι και όλες  την Πέμπτη 2 Οκτώβρη στη Σχολή Ευελπίδων (κτήριο 9, ισόγειο, αίθουσα 2) στο 3ο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου η πρόεδρος του αντεργατικού Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής, Άρτεμις Κυπριώτου, προσάγεται σε ποινική δίκη που της ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, μετά από καταγγελία συναδέλφου εργαζόμενου καθηγητή ΔΜ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ο ρόλος του Europalso και του εν λόγω σωματείου εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής

Από το 2004 μέχρι και σήμερα οι εργοδότες του Europalso και οι διάφορες αλυσίδες κέντρων ξένων γλωσσών (Όμηρος κ.α.) έχουν μετατρέψει όσους καθηγητές εργάζονται στα φροντιστήριά τους σε πειραματόζωα εφαρμογής κάθε αντεργατικής πολιτικής. Οι εργοδοτικές ενώσεις ιδιοκτητών-επιχειρηματιών του κλάδου της ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε αγαστή συνεργασία με τους μηχανισμούς των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εξοντώνουν και ξεζουμίζουν καθημερινά τους εργαζόμενους. Η ιστορία ξεκίνησε πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Τότε που ακόμη η εμφάνιση κίτρινων σωματείων ήταν σπανιότητα. Τώρα πια έχουν επιβάλλει στους καθηγητές να εργάζονται με εξευτελιστικούς εργασιακούς όρους και μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Η κατάσταση στον κλάδο είναι ανεξέλεγκτη!  Δεν άφησαν τίποτα όρθιο, κανένα δικαίωμα, κανένα ίχνος αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου μας πάνω στο οποίο στηρίζουν τη διαφήμιση των επιχειρήσεων τους διαλαλώντας τις επιτυχίες των μαθητών-πελατών τους. Στην υπόθεση αυτή, βεβαίως, πρωτοστάτησαν και γνωστοί μεγαλοδικηγόροι του κρατικού συνδικαλισμού.  Πέρυσι επέβαλαν ξανά στο νομό Αττικής αισχρή τριετούς διάρκειας «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» με ισχύ από το Σεπτέμβριο το 2013. Αυτή, όπως οι προηγούμενες συμβάσεις-μαϊμού, που μελετημένα και επανειλημμένα συνυπογράφουν οι εργοδότες και το στημένο από τους ίδιους «Σωματείο εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ. Αττικής» σκοπό έχουν το κέρδος και μόνο αυτό! Ας σημειωθεί ότι αυτό το σωματείο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: τα μέλη του είναι συγγενείς των εργοδοτών, ως σωματείο εργαζομένων δεν έχει καμία κινηματική δράση, ως σωματείο εκπαιδευτικών επίσης δεν έχει καμία έστω εκπαιδευτική δράση. Φανερώνεται μόνο για να υπογράψει ΣΣΕ με τους εργοδότες. Είναι σωματείο-φάντασμα (στις τελευταίες αρχαιρεσίες του το 2012 ψήφισαν 22 άτομα!), το οποίο έχει σφετεριστεί από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής "ο Βύρων" το δικαίωμα υπογραφής ΣΣΕ.

Αν κάποιος χρειάζεται μεγαλύτερη απόδειξη (πέρα από τους ίδιους τους εξευτελιστικούς όρους της ΣΣΕ που μειώνουν τις αποδοχές των καθηγητών μέχρι και 90% και με τους οποίους φυσικά κανένα εργατικό σωματείο δε θα συμφωνούσε ποτέ) για το τι πραγματικά εστί «Σωματείο εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ. Αττικής», η υπόθεση του συναδέλφου ΔΜ, οποίος επιχείρησε ενεργά να συμμετάσχει στις διαδικασίες του, δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο σωματείο είναι όχημα της εργοδοσίας το οποίο ελέγχεται αποκλειστικά από τους “δικούς” της ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, την 15η Σεπτεμβρίου 2009, ο συνάδελφος ΔΜ , μέλος του εν λόγω «Σωματείου εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ. Αττικής» από το 2008 μαζί με άλλους συναδέλφους που επιθυμούσαν την εγγραφή τους, επισκέπτεται την έδρα του στημένου σωματείου και υποβάλλει έγγραφο στην γραμματέα με το οποίο εκφράζει την επιθυμία του να συμμετάσχει σε μελλοντικές αρχαιρεσίες  και να ηγηθεί παράταξης. Η απάντηση της προέδρου του στημένου σωματείου ήταν να καλέσει την αστυνομία για να απομακρύνει αυτόν και τους άλλους συναδέλφους. Ακολούθως το σωματείο, εν κρυπτό και χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, εκλέγει εφορευτική επιτροπή και προκηρύσσει εκλογές για τις οποίες ουδέποτε ενημερώνει τον συνάδελφο όπως είχε υποχρέωση να κάνει και έτσι του στερεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Στις 20 Δεκεμβρίου 2009, Ο ΔΜ  έχοντας ειδοποιηθεί την ίδια μέρα από συνάδελφο ότι  το σωματείο διεξάγει αρχαιρεσίες στο ξενοδοχείο President, επιχειρεί να εισέλθει στην αίθουσα διεξαγωγής αρχαιρεσιών για να καταθέσει ένσταση, όπως είχε δικαίωμα να κάνει, αλλά παρεμποδίζεται από άντρες ιδιωτικής ασφάλειας οι οποίοι τον ενημερώνουν ότι το όνομά του δεν βρίσκεται στη λίστα που έχουν μπροστά τους. Ο συνάδελφος ζητάει επιμόνως να δει την δικαστική αντιπρόσωπο, αλλά του απαντούν με ψέματα ότι αυτοί εκτελούν διαταγές της ιδίας. Στο δε αίτημα του να δει την πρόεδρο του σωματείου ΑΚ, του απαντούν ότι είναι απασχολημένη και δεν επιθυμεί να τον συναντήσει. Τελικά ο συνάδελφος παρουσία δικηγόρου και συνοδευόμενος από αστυνομική δύναμη καταφέρνει να μπει στην αίθουσα και  καταθέτει ένσταση. Η  δικαστική αντιπρόσωπος δηλώνει την έκπληξή της για την παρουσία ιδιωτικής αστυνομίας και τους απομακρύνει από την αίθουσα, αλλά δυστυχώς δεν διακόπτει την διαδικασία. Ακολούθως ο συνάδελφος ενημερώνει εγγράφως την εισαγγελία πρωτοδικών για τα όσα είχαν συμβεί και ασκείται αυτεπάγγελτα δίωξη κατά της προέδρου του “Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής” ΑΚ.

Για όποιον διατηρούσε ακόμη και την παραμικρή αμφιβολία για το ποιόν και τον ρόλο του “Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής” τα παραπάνω είναι τρανή απόδειξη ότι ο εν λόγω σύλλογος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλοστημένη μηχανή της εργοδοσίας. Διότι ποιο πραγματικά εργατικό σωματείο θα φερόταν έτσι στα μέλη του; Ποιο σωματείο θα καλούσε την αστυνομία όταν εργαζόμενοι θα εμφανιζόταν στην πόρτα του ζητώντας να γίνουν μέλη; Ποιο σωματείο θα έκανε εκλογές με μπράβους, με μη νόμιμα εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή και θα απέκλειε με δόλιο τρόπο όποιον επιχειρούσε να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Τέλος, τι είδους σωματείο θα ασκούσε βία σε ένα μέλος του το οποίο επιθυμεί να συμμετέχει στα κοινά; Ένα σωματείο παραμάγαζο της εργοδοσίας που μόνο του σκοπό έχει να συνεχίσει αναπόσπαστο και ανεμπόδιστο να κάνει τη ανήθικη δουλειά του Europalso και των λοιπών εργοδοτών. Δεν μπορούν πια να κρυφτούν: ο σκοπός τους εδώ και μία δεκαετία ήταν η «ΣΣΕ» – έκτρωμα που ορίζει ωρομίσθιο 3,52 ευρώ μικτά για καθηγητές που έχουν εργαστεί μέχρι 900 ημερομίσθια και 6,60 για συναδέλφους με περισσότερα, όταν και εάν συμπληρωθούν, καθώς με τέτοιους όρους σύμβασης αμφισβητούνται ευθέως το δικαίωμα στην ασφάλιση, οι τριετίες και ασφαλώς το επίδομα ανεργίας.

Είναι καιρός να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά! Είναι καιρός να ξεσκεπαστεί Δημόσια ο πραγματικός ρόλος του “Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής”. Είναι καιρός να κάνουμε ξεκάθαρο στις εργοδοτικές ενώσεις ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών (Europalso, Όμηρος και οι συν αυτοίς) καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, που τις καλύπτει κάνοντας αποδεκτές τις κατάπτυστες συμβάσεις που υπογράφουν με τον εαυτό τους, ότι ο εργασιακός μεσαίωνας δεν πρόκειται να περάσει! Οι καθηγητές στα ΚΞΓ ενωμένοι παλεύουμε για γνήσιες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με όραμα μια δημόσια καθολική Παιδεία για όλους!

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΒΥΡΩΝ"


Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Σημαντική η Γενική Συνέλευση της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην πρώτη για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου στις 11.00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Γ' Σεπτεμβρίου 48β, 2ος όροφος

Να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας ενάντια στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, να παλέψουμε για πραγματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. 

Μαζικοποιούμε το σωματείο - Δυναμώνουμε τη φωνή μας - Διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας!

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ


 «Ακούμε: δε θέλεις πια να δουλέψεις μαζί μας. Γονάτισες. Δε μπορείς άλλο να τρέχεις. Κουράστηκες. Δε μπορείς πια να μαθαίνεις καινούργια. Ξόφλησες. Κανείς δε μπορεί να σου ζητήσει να κάνεις πια τίποτα. Μάθε λοιπόν: Εμείς το ζητάμε.» ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας είναι γνωστή. Από το 2004 μέχρι και σήμερα οι εργοδότες του Europalso, όσο και οι αλυσίδες φροντιστηρίων, έχουν καταστήσει τους καθηγητές και τις καθηγήτριες ξένων γλωσσών πειραματόζωα εφαρμογής κάθε αντεργατικής πολιτικής, σε αγαστή συνεργασία με τους μηχανισμούς των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Μας επέβαλλαν να εργαζόμαστε – όσες και όσους από εμάς ακόμη εργαζόμαστε – με εξευτελιστικούς εργασιακούς όρους και μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας: δεν άφησαν τίποτα όρθιο, κανένα δικαίωμα, κανένα ίχνος αναγνώρισης του έργου μας. Κατάφεραν με την αρωγή κυβερνήσεων και υπουργείων, καθώς και γνωστών καθεστωτικών μεγαλοδικηγόρων, να επιβάλλουν ξανά στο νομό Αττικής αισχρή «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» από το Σεπτέμβριο το 2013 και με τριετή ισχύ. Υπογράφουν συμβάσεις-μαϊμού με το στημένο από τους ίδιους «Σωματείο εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ. Αττικής», ένα σωματείο-φάντασμα (στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους το 2012 ψήφισαν 22 άτομα!) με μέλη του συγγενείς των εργοδοτών που έχει σφετεριστεί από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής "ο Βύρων" το δικαίωμα υπογραφής ΣΣΕ. Αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν τις ζωές μας χωρίς καν να κοινοποιούν στο Υπουργείο Εργασίας τις συμβάσεις που υπογράφουν! Δεν μπορούν πια να κρυφτούν: ο σκοπός τους εδώ και μία δεκαετία ήταν η «ΣΣΕ» – έκτρωμα που ορίζει ωρομίσθιο 3,52 ευρώ μικτά για καθηγητές που έχουν εργαστεί μέχρι 900 ημερομίσθια και 6,60 για συναδέλφους με περισσότερα, αν και αυτά συμπληρωθούν, καθώς με αυτά τα ημερομίσθια αμφισβητείται ευθέως το δικαίωμα στην ασφάλιση, οι τριετίες και ασφαλώς το επίδομα ανεργίας.

Πιστεύουν ότι τελείωσαν μαζί μας, όμως είναι γελασμένοι.  Είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε την ζοφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε βάρος όλων μας και να χαράξουμε μια νέα πορεία για τις ζωές μας. Ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι απευθύνονται στο σωματείο μας και πλαισιώνουν τον αγώνα ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. Τον τελευταίο καιρό συνάδελφοι σε κινητοποίηση μαζί με το σωματείο κατάφεραν να αποσπάσουν δυναμικά οφειλόμενα δεδουλευμένα μηνών που όφειλαν οι εργοδότες σε So Easy Αργυρούπολης και Ευρωορίζοντες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στους εργοδότες της Interlingua καταβλήθηκε από το δικαστήριο πρόστιμο και ποινή φυλάκισης. Αυτά αποδεικνύουν ότι με όπλο μας την ταξική αλληλεγγύη είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε γνήσιες συλλογικές συμβάσεις και εργασιακά δικαιώματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας, με βάση το σχέδιο ΣΣΕ του σωματείου μας, διεκδικώντας ωρομίσθιο 13,36 ευρώ και πλήρη επαναφορά επιδομάτων και δώρων. Να αγωνιστούμε για ένα δημόσιο σχολείο που θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των μαθητών και θα καταργήσει την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τον πόλεμο που έχουν κηρύξει στην εργατική τάξη και το λαό ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και Τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ. Αδιαφορεί επιδεικτικά  για τις ανθρώπινες ζωές, στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους του δημοσίου στη «διαθεσιμότητα»-ανεργία με το κλείσιμο νοσοκομείων, την αξιολόγηση και την κατάργηση ειδικοτήτων, ενώ μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας με το «πρωτογενές πλεόνασμα». Με όπλα της τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης που απτόητα προπαγανδίζουν υπέρ της πολιτικής της εκμετάλλευσης κι απ’ την άλλη την αστυνομία και τους φασίστες τραμπούκους της Χρυσής Αυγής, τρομοκρατεί και εγκληματεί σε βάρος όσων αντιστέκονται. Ο λαός όμως έχει πλέον εμπειρία, δεν έχει τίποτα να χάσει εκτός από τις αλυσίδες τους και γι’ αυτό αντιστέκεται.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε!

Η αντίσταση είναι και δικό σου καθήκον. Ενημερώσου για τα δικαιώματά σου. Σε καλούμε να γραφτείς στο Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής "ο Βύρων," να ενώσεις τη δύναμή σου με τη δική μας, να συζητήσουμε, να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον!


ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΒΥΡΩΝ"