Χρήσιμα

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 TOY ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Πρόσφατα δόθηκε από τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη Μπαλτά, για δημόσια διαβούλευση το Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την ανώτερη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει και το άρθρο 48 με ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
                                        
Το άρθρο 48 σχετικά με όσα αναφέρει για τα ΚΞΓ  παρουσιάζεται ουσιωδώς διαφοροποιημένο στην παράγραφο 4 για τα ΚΞΓ, αλλά και τα ΦΜΕ συγκριτικά με το Σ/Ν όπως είχε αναρτηθεί σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και δημοσιευτεί στον έντυπο τύπο, για παράδειγμα, βλέπε το σχετικό δημοσίευμα (6/5) της εφημερίδας Το Βήμα: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=701092.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι ημέρες διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που ισχύουν ιστορικά για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με βάση την υπουργική απόφαση Δ5/5500/4-11-1983 (ΦΕΚ 652, τ. B' 16/11/1983)  αλλά και όσων ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) με τις εργοδοτικές ενώσεις, περιορίζονται σημαντικά και εξομοιώνονται αυθαίρετα με εκείνες που ισχύουν ιστορικά στα Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.  Αντί, λοιπόν, οι ημέρες διακοπών των Χριστουγέννων να διαρκούν από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου, περιορίζονται «από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου» και αντί οι μέρες Διακοπών του Πάσχα να διαρκούν  από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, περιορίζονται «από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Τρίτη του Πάσχα». Οι υπόλοιπες ισχύουσες αργίες νομοθετούνται κανονικά: «1. όλες οι Κυριακές, 2. οι θρησκευτικές γιορτές των τριών Ιεραρχών και του Αγίου πνεύματος, 3. οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 4, η 1η Νοεμβρίου, 5. η 1η Μαΐου, 6. Οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής γιορτής και 7. η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

Θεωρούμε απαράδεκτη έως προκλητική την παραπάνω υποχώρηση  απέναντι στο δικαίωμα της ξεκούρασης μαθητών και καθηγητών η οποία επιπλέον επιφέρει μεγάλη σύγχυση. Μια τέτοια απορρύθμιση μόνο την εργοδοσία ικανοποιεί και τις εργοδοτικές ενώσεις που θεωρούμε ότι βρίσκουν τρόπους να παραγγέλνουν και να τις επιβάλλουν μέσα από ισχυρές επιρροές. Η προτεινόμενη "ρύθμιση" έρχεται να επιβαρύνει τους σπουδαστές ακόμα περισσότερο και επιπλέον να αποδιοργανώσει περαιτέρω τη ζωή τους αλλά και να δυσχεράνει το εκπαιδευτικό έργο στα ΚΞΓ. Αυτό θα συμβεί αφού οι ημέρες των Διακοπών και Αργιών δε θα συμπίπτουν με αυτές της δημόσιας εκπαίδευσης και έτσι οι μαθητές θα βρίσκονται σε σύγχυση για το αν οι συγκεκριμένες μέρες είναι ημέρες ξεκούρασης ή ημέρες σχολικών υποχρεώσεων. Το εκπαιδευτικό έργο θα δυσχεραίνεται αφού τα τμήματα θα υπολειτουργούν με τους μισούς ή ελάχιστους μαθητές καλύπτοντας ύλη την οποία οι υπόλοιποι θα αδυνατούν να παρακολουθήσουν και οι εργοδότες δεν θα αμείβουν τους καθηγητές σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Σκεφθείτε τι θα συμβαίνει για το Πάσχα.  

Η παράγραφος 6, ενώ βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, εξακολουθεί να καθορίζει το  εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα ΚΞΓ στις 21 ώρες, όπως ισχύει ιστορικά στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και υπαγορεύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε αυτά. Δηλαδή προτείνει 3 ώρες παραπάνω από το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους εργασίας των 18 ωρών που υπαγορεύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνάπτει επί σειρά δεκαετιών η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) με τις εργοδοτικές ενώσεις,  με πεδίο εφαρμογής τα ΚΞΓ όλης της χώρας.

Θεωρούμε αβάσιμη και άστοχη την εξομοίωση, «προς τα πάνω»,  του εβδομαδιαίου πλήρους ωραρίου των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με τους καθηγητές στα ΦΜΕ και τον καθορισμό του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου του στις 21 ώρες. Η αύξηση του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας σε ένα χώρο όπου ήδη δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων με εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους εργασίας τις 18 ωρών, όπου οι περισσότεροι καθηγητές υποαπασχολούνται  με εξευτελιστικά ημερομίσθια (3,52 - 6.60 ευρώ μεικτά) και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επιφέρει αντικειμενικά μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και διευκολύνει περαιτέρω το κατακερματισμό της απασχόλησης.

Στα θετικά της παραγράφου 6 παραμένει διατύπωση ότι «η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα». Η παράγραφος 2 ρυθμίζει ότι «τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καταθέτουν στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας» Σε θετική κατεύθυνση βρίσκεται και η παράγραφος 3 που με ότι καθορίζει, καταπολεμά αποτελεσματικά την ανασφάλιστη εργασία και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την παράγραφος 2, να απασχολούν τους καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο που έχουν σπουδάσει προς όφελος των σπουδαστών. Η ρύθμιση της παραγράφου 5, μεταξύ των άλλων, ρυθμίζει  το αυτονόητο, ότι δηλαδή "κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών".

Καλούμε όλους του συναδέλφους να μελετήσουν το Σ/Ν και το άρθρο 48 που άμεσα μας αφορά http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450  και να συμμετέχουν στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης στην παραπάνω ηλεκτρονική σελίδα, προκειμένου να σχολιάσουν και να διατυπώσουν τις εργατικές θέσεις.  Η δημόσια διαβούλευση ενώ αρχικά είχε εξαγγελθεί ότι θα διαρκέσει έως την 26η Ιουνίου, λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει εκδηλωθεί,  παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 09:00. Επιπλέον, καλούμε τους συναδέλφους να συμπαραταχθούν μαζί μας και με τα εργατικά σωματεία του κλάδου, ώστε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πιεστεί για να προχωρήσει σε αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις ενάντια σε όσους επιδιώκουν οι ιδιωτικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις να λειτουργούν ανεξέλεγκτες και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Με μαζικά και αγωνιστικά σωματεία μπορούμε να επιβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας.

Αθήνα, 23/6/2015Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ο ΣΕΦΚ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΗ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) μέσης εκπαίδευσης καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια σε Γενική Συνέλευση, τη Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 6:00 μ.μ., στα γραφεία του, οδός Λόντου 6 και Μεσολογγίου, δίπλα στην οδό Σόλωνος στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το κάλεσμα του σωματείου θα συζητηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την εκπαίδευση του υπουργείου Παιδείας, οι αγώνες των εργαζομένων και η αντίσταση στην εργοδοτική τρομοκρατία, τη φτώχεια, την ανεργία, την υποταγή και την αφομοίωση.Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σε ρεσιτάλ κουτοπονηριάς και παραπληροφόρησης επιδίδεται το PALSO με δύο νέες επιστολές του προς το Υπουργείο Παιδείας  

Θα φτάσουμε μέχρι τον Πρωθυπουργό! 

Με δύο νέες επιστολές διαμαρτυρίας απαντά στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-PALSO. Αυτή τη φορά οι επιστολές δεν έχουν ως αποδέκτες μόνο τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και τους βουλευτές όπως η προηγούμενη (δείτε Εδώαλλά πάνε ένα βήμα παραπέρα και απευθύνονται και στον Υπουργό Εργασίας, την Πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον Πρωθυπουργό. 

Εδώ, θα ασχοληθούμε μόνο με δύο σημεία των επιστολών ενδεικτικά της εργοδοτικής ασυδοσίας η οποία βασιλεύει εδώ και δεκαετίες και η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται να περιοριστεί με το πολυνομοσχέδιο. 

Μνήμη χρυσόψαρου! 

Στην επιστολή που κατατέθηκε στις 5/5/2015, τη δεύτερη κατά σειρά, (δείτε Εδώ), οι εργοδότες του PALSO στο σημείο 6 αναφέρουν «Ενώ για όλα τα επαγγέλματα είναι αποδεκτή και η μερική απασχόληση και η βάση αυτής ασφάλιση, κατ’ εξαίρεση σε εμάς από τις 21 ώρες εβδομαδιαία, η ασφάλιση πρέπει να είναι για 25 ημερομίσθια». Από την πρόταση αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι το PALSO δε θεωρεί τις 21 ώρες διδασκαλίας πλήρη απασχόληση αλλά μερική. Όμως για δεκαετίες, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) καθόριζαν την πλήρη απασχόληση των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στις 18 ώρες, τρεις ώρες λιγότερες απ’ ότι προτείνεται στο Πολυνομοσχέδιο. Αυτό υπέγραφε και το ίδιο το PALSO μέχρι και το 2011 (Διαιτητική Απόφαση 5/2011 Π.Κ. 3/14.02.2011, Πηγή ΟΜΕΔ).

Τώρα γιατί κάνουν ότι δε θυμούνται; Και αν δε θεωρούνται οι 21 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα πλήρης απασχόληση τότε πόσες πρέπει να θεωρηθούν; Οι 40 ώρες των εργατοϋπαλλήλων; Αν ναιας μας απαντήσει το PALSO ποιος εκπαιδευτικός σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια, σε ποιο μέρος του κόσμου διδάσκει για οκτώ ώρες την ημέρα προκειμένου να έχει πλήρη ασφάλιση; Κανένας.  

Η θέσπιση του 40ωρου και αυτό που εξυπηρετούσε
  
Ωστόσο, οι 40 ώρες διδασκαλίας ως πλήρες ωράριο των καθηγητών στα ΚΞΓ θεσπίστηκε στη ΣΣΕ που υπέγραψε η άλλη εργοδοτική ένωση, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-EUROPALSO, με το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής». Σωματείο που είναι περισσότερο γνωστό ως κίτρινο ή ψευδοσωματείο παρά με το όνομά του. 

Σε τι αποσκοπούσε, όμως, ένας τέτοιος παραλογισμός; Να εξομοιώνεται, δηλαδή, το πλήρες ωράριο των καθηγητών και το ωρομίσθιο με αυτό των εργατοϋπαλλήλων (40 ώρες); Ήταν ένα νομικίστικο τερτίπι που σοφίστηκε το EUROPALSO προκειμένου να πέσουν κατακόρυφα τα ωρομίσθια των καθηγητών. Το ωρομίσθιο από 9,63 ευρώ που ήταν το 2011 έφτασε στα 3,52 ευρώ που είναι από το 2012 έως σήμερα και με συνολική μηνιαία μείωση των αποδοχών (ωρομίσθιο, επιδόματα, τριετίες, επαγγελματικά προσόντα κλπ) έως 90%. Μόνο και μόνο ότι τέτοιοι σκανδαλώδεις όροι, που αγνοούν τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και προσβάλλουν την αξία του, έγιναν δεκτοί από «εργαζόμενους καθηγητές» αποδεικνύει την αιμομικτική σχέση του EUROPALSO με το σωματείο-σφραγίδα του. Αυτόν τον όρο, με όλα όσα συνεπάγεται, επικαλείται τώρα και το PALSO για να αποφύγει την πλήρη ασφάλιση των εργαζομένων. Μόνο που δεν τολμά να το πει καθαρά και το λέει απ’ έξω απ’ έξω για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. 

Επιπλέον, όσοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι καθηγητές στα ΚΞΓ εργάζονται ώρες κατά τις οποίες δε βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους, γράφουν σημειώσεις, διορθώνουν σε καθημερινή βάση τεστ, εκθέσεις και διαγωνίσματα. Αυτά είναι πράγματα γνωστά και αυτονόητα για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση και αναγνωρίζονταν και οικονομικά στις ΣΣΕ πριν την κατάπτυστη ψευδοσύμβαση. Αυτά γιατί κάνει το PALSO ότι τα αγνοεί; Για να αποφύγει την πλήρη ασφάλιση των εργαζομένων; Δεν μπορούν οι εργοδότες του PALSO να αποτελούν την εξαίρεση στον κόσμο της εργασίας. Όποιος εργοδότης απασχολεί πλήρως έναν εργαζόμενο πρέπει να τον ασφαλίζει και πλήρως. 

Εξαιρετική αίσθηση χιούμορ 

Στην τρίτη και τελευταία επιστολή που κατατέθηκε στις 11/06/2015 (δείτε Εδώστο πρώτο σημείο οι εργοδότες του PALSO διαμαρτύρονται διότι εκτός από το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασία (ΣΕΠΕ) πρέπει να καταθέτουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στην οικεία Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΔΕ). Θεωρούν ότι «η γραφειοκρατική διαδικασία φορτώνει με πρόσθετη εργασία όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα τις δημόσιες υπηρεσίες!». Οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης που αρνούνται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν τώρα κόπτονται για το φόρτο εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν χιούμορ. 

Ο φόβος 

Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την ευαισθησία τους; Την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι λίγο παρακάτω:«Επίσης, είναι άκρως επικίνδυνο να μην αναφέρεται ρητά ότι για τα θέματα των συμβάσεων, αμοιβών, εργασιακού ωραρίου κ.λπ., οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν έχουν καμία αρμοδιότητα επιβολής οποιονδήποτε κυρώσεων διότι τα θέματα αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Η ευαισθησία τους, λοιπόν, έγκειται στον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. Μέχρι τώρα, οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν μόνο τις συμβάσεις εργασίας των καθηγητών στο ΣΕΠΕ. Αν υπήρχαν αδήλωτες ώρες εργασίας αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί μόνο κατόπιν καταγγελίας από τον εργαζόμενο. Δεδομένης της υψηλής ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας αυτό, όπως το γνωρίζουν, γίνεται σπάνια. Τώρα, όμως, πρέπει να δηλώνονται και τα τμήματα, ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα, ο διδάσκων καθηγητής και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά στις αρμόδιες ΔΔΕ. Έτσι, σε περίπτωση αδήλωτων ωρών με μια απλή διασταύρωση στοιχείων μεταξύ ΣΕΠΕ και ΔΔΕ, αυτό θα προέκυπτε αμέσως αφού θα εμφανίζονταν τμήματα χωρίς διδάσκοντα. Αλλά ποιος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης θα έκανε κάτι τέτοιο; Η ιδιωτική εκπαίδευση προσφέρει κοινωνικό έργο! 

Αόρατα τμήματα, αόρατοι καθηγητές, αόρατες ώρες διδασκαλίας 

Οι περιορισμένοι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, για τα έτη 2011 και 2012, αποκάλυψαν σωρεία παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσία στα ΚΞΓ και στην Ιδιωτική εκπαίδευση όπως αποδεικνύει διαβιβασθέν έγγραφο στη Βουλή (δείτε Εδώ). Ενώ και πρόσφατος έλεγχος του ΣΕΠΕ στα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα  έδειξε ότι υπήρχαν αδήλωτα τμήματα νηπιαγωγείου και ξένων γλωσσών, παραβίαση του δηλωθέντος ωραρίου και απλήρωτες υπερωρίες (κατά συρροή) (δείτε Εδώ τη καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος). Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους 

Οι εργοδοτικές ενώσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών εθισμένες στην ασυδοσία, αρνούνται να δεχτούν την επαναφορά του πλήρους ωραρίου και της πλήρους ασφάλισης των εργαζόμενων καθηγητών κάνοντας τους τρελούς, παριστάνοντας ότι δε θυμούνται τι γινόταν πριν το 2012Αρνούνται, επίσης, πεισματικά κάθε έλεγχο προβάλλοντας παιδαριώδεις δικαιολογίες και επιμένοντας στην εισφοροδιαφυγή. Και αυτό συνάγεται εξετάζοντας μόνο δύο από τα σημεία των επιστολών. Θα επανέλθουμε και με άλλα.

Το bε continued...

Αθήνα, 13/06/2015


Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΞΓ


Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε, στις 9/06, στον ιστοσελίδα: http://rproject.gr/article/o-protos-mpaltas-stis-ergodotikes-aythairesies-sta-frontistiria-mesis-ekpaideysis-kai-ta

Ο πρώτος "μπαλτάς" στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στο Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία εμπεριέχονται άρθρα που θα θεσπίσουν, εκτός των άλλων, και κάποια βασικά εργασιακά δικαιώματα και για τους καθηγητές που εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, μ’ άλλα λόγια, θα θέσουν ένα φραγμό στην ασυδοσία των εργοδοτών της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση είχαν αρ­χί­σει να πλήτ­το­νται  πολύ πριν την κρίση και να χά­νουν στα­δια­κά τις ελά­χι­στες κα­τα­κτή­σεις, που με σκλη­ρούς αγώ­νες είχαν πε­τύ­χει τα ερ­γα­τι­κά τους  σω­μα­τεία. Ο κλά­δος της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης επε­λέ­γη από τις προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις ως ιδα­νι­κός χώρος πει­ρα­μα­τι­σμού για ό,τι θα συ­νέ­βαι­νε στο σύ­νο­λο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη συ­νέ­χεια. Οι ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις των ιδιο­κτη­τών φρο­ντι­στη­ρί­ων/Κ.Ξ.Γ. καθ’ όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα απο­θρα­σύν­θη­καν, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νοι από τις αντι­δρα­στι­κές αλ­λα­γές στην ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σία, που ψή­φι­σαν οι κα­θε­στω­τι­κές κυ­βερ­νή­σεις με το ξέ­σπα­σμα της κρί­σης. Το «κί­τρι­νο» σω­μα­τείο ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Κέ­ντρα Ξένων Γλωσ­σών του νομού Ατ­τι­κής, που οι ερ­γο­δό­τες είχαν ιδρύ­σει το 2004, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε και λει­τούρ­γη­σε ως πο­λιορ­κη­τι­κός κριός για όλα τα σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση. Έτσι, όχι μόνο πέ­τυ­χαν να υπο­γρά­φουν συμ­βά­σεις δου­λο­πα­ροι­κί­ας με τους ίδιους τους εαυ­τούς τους συρ­ρι­κνώ­νο­ντας τις απο­δο­χές των ερ­γα­ζο­μέ­νων ακόμη και σε ωρο­μί­σθια  2,92€, αλλά και να κα­το­χυ­ρώ­σουν τη νο­μι­κή ανα­γνώ­ρι­ση του ψευ­δο­σω­μα­τεί­ου ως αντι­προ­σω­πευ­τι­κού του κλά­δου.
Σε όλη αυτή τη λαί­λα­πα οι τα­ξι­κά συ­νει­δη­το­ποι­η­μέ­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι, λίγοι αριθ­μη­τι­κά, αντι­στά­θη­καν σθε­να­ρά σε έναν αγώνα άνισο απέ­να­ντι σε τρο­μο­κρα­τι­κές πρα­κτι­κές, δι­κα­στι­κές διώ­ξεις, απο­λύ­σεις και κάθε λογής αυ­θαι­ρε­σί­ες των ερ­γο­δο­τών. Η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των συ­να­δέλ­φων, μέχρι πρό­τι­νος, είχε δυ­στυ­χώς εν­σω­μα­τώ­σει τη στρε­βλή πε­ποί­θη­ση πως η ερ­γα­σία τους στα φρο­ντι­στή­ρια ήταν προ­σω­ρι­νή, πως ήταν ένα με­τα­βα­τι­κό σκαλί μέχρι τον πο­λυ­πό­θη­το διο­ρι­σμό στη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση. Κατ’ επέ­κτα­ση, απα­ξί­ω­ναν την ορ­γά­νω­σή τους στη συλ­λο­γι­κή πάλη. Πα­ράλ­λη­λα καλ­λιερ­γή­θη­καν επί χρό­νια η συ­κο­φά­ντη­ση της πρω­το­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, οι πε­λα­τεια­κές σχέ­σεις κι ο κυ­βερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός από τα κόμ­μα­τα που ασκού­σαν εξου­σία.
Η εξέ­λι­ξη και εφαρ­μο­γή του σε­να­ρί­ου που απερ­γά­στη­καν τα αρ­πα­κτι­κά του χώρου ήταν προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη. Η ακό­ρε­στη βου­λι­μία τους για κέρ­δος ξε­πέ­ρα­σε κάθε όριο. Στή­θη­κε ένα πάρτι εκα­τομ­μυ­ρί­ων σε βάρος των χι­λιά­δων μα­θη­τών και κα­θη­γη­τών. Σε αυτό ασφα­λώς συ­νη­γό­ρη­σε τα μέ­γι­στα η συ­νε­χής υπο­βάθ­μι­ση του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου με τις δια­βό­η­τες «εκ­παι­δευ­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» και τους αντιεκ­παι­δευ­τι­κούς νό­μους που βά­θαι­ναν ολο­έ­να και πιο πολύ τους τα­ξι­κούς φραγ­μούς για το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της κοι­νω­νί­ας. Το με­φι­στο­φε­λι­κό αυτό σχέ­διο των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων και των εκ­προ­σώ­πων της απέ­δω­σε!
Οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης  μπο­ρού­σαν πλέον ανε­νό­χλη­τοι να επι­χαί­ρουν και να συ­νε­χί­ζουν να νέ­μο­νται την ερ­γα­σία των ιδιω­τι­κών εκ­παι­δευ­τι­κών και τα δί­δα­κτρα των μα­θη­τών. Εν­δει­κτι­κές για το μέ­γε­θος των κερ­δών τους είναι οι δυο έρευ­νες: του Πα­νε­πι­στη­μια­κού Ιν­στι­τού­του του ΠΑ.ΜΑΚ. (2012), σύμ­φω­να με την οποία το 48% των οι­κο­γε­νειών πλη­ρώ­νει από 700 έως 1.500 ευρώ το χρόνο για την εκ­μά­θη­ση ξένων γλωσ­σών και του Κέ­ντρο Ανά­πτυ­ξης Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής της ΓΣΕΕ (2011), η οποία κα­τέ­δει­ξε ότι μόνο κατά το έτος 2008 οι δα­πά­νες στη χώρα για ξένες γλώσ­σες ανέρ­χο­νταν στα 858,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ! Κι εδώ αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η φοί­τη­ση στα φρο­ντι­στή­ρια και τα Κ.Ξ.Γ.,  ακρι­βώς εξ αι­τί­ας της πα­θο­γό­νου δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης και της πι­στο­ποι­η­τι­κο­λα­γνεί­ας της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, είναι σχε­δόν εκ των πραγ­μά­των επι­βε­βλη­μέ­νη για όσους μα­θη­τές επι­θυ­μούν να μά­θουν ξένες γλώσ­σες ή να προ­ε­τοι­μα­στούν για εν­δο­σχο­λι­κές και πα­νελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Οι ίδιες αι­τί­ες απο­τε­λούν συ­νά­μα το «εμπο­ρι­κό προ­ϊ­όν» των ιδιω­τι­κών σχο­λεί­ων και λει­τουρ­γούν ως δια­φη­μι­στι­κό δέ­λε­αρ για τις λίγο πιο εύ­πο­ρες μι­κρο­α­στι­κές οι­κο­γέ­νειες. Όλο αυτό επι­τεί­νει και ενι­σχύ­ει την ανι­σό­τη­τα των μα­θη­τών στη μόρ­φω­ση.  Έως ότου, λοι­πόν, εμπε­δω­θεί και δο­μη­θεί το Ενιαίο Σχο­λείο Θε­ω­ρί­ας και Πρά­ξης με την απα­ραί­τη­τη απο­σύν­δε­ση των εξε­τά­σε­ων για την ει­σα­γω­γή στην τρι­το­βάθ­μια  εκ­παί­δευ­ση, το Σ/Ν συ­νο­λι­κά είναι ένα στέ­ρεο θε­μέ­λιο για τις μελ­λο­ντι­κές αλ­λα­γές στο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα όπως τις ορα­μα­τί­ζε­ται η αρι­στε­ρά.
Η απώ­λεια των κερ­δών είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις κατά το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα έχουν επι­δο­θεί σε μια επι­κοι­νω­νια­κή προ­σπά­θεια απο­δό­μη­σης όλων των θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων που πε­ριέ­χει το  Σ/Ν του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, ο τρό­μος τους δε είναι πα­σί­δη­λος στις δη­μο­σιεύ­σεις τους σε έντυ­πο και ηλε­κτρο­νι­κό τύπο. Εξα­νί­στα­νται, σκού­ζουν κι αλα­λά­ζουν ως σύγ­χρο­νες ΄Αρ­πυιες. Μέσα στον πα­ρα­λη­ρη­μα­τι­κό τους πα­νι­κό υπο­στη­ρί­ζουν, με­τα­ξύ των άλλων στρε­βλώ­σε­ων που δια­τυ­πώ­νουν, ότι ο υπουρ­γός ευ­νο­εί τη διό­γκω­ση του φαι­νο­μέ­νου των ιδιαί­τε­ρων μα­θη­μά­των, τη γρα­φειο­κρα­τία και ότι το Σ/Ν «γρά­φτη­κε σε κομ­μα­τι­κά γρα­φεία»! Γνω­ρί­ζουν ότι τα δί­καια αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων όλης της ιδιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης για ωρά­ριο ερ­γα­σί­ας, μισθό, ξε­κού­ρα­ση, ασφά­λι­ση, κα­τα­πο­λέ­μη­ση της μαύ­ρης ερ­γα­σί­ας, καθώς και για έλεγ­χο των προ­γραμ­μά­των σπου­δών, το είδος των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών και της ασφά­λειας των μα­θη­τών εφό­σον θε­σμο­θε­τη­θούν, θα επι­βλη­θούν από το κί­νη­μα και τα ερ­γα­σια­κά σω­μα­τεία  στους χώ­ρους δου­λειάς. Το Σ/Ν της κυ­βέρ­νη­σης ση­μα­το­δο­τεί την αρχή, η κοι­νω­νία πρέ­πει να συ­νε­χί­σει να πα­λεύ­ει για κα­θο­λι­κή δη­μό­σια και υψη­λού επι­πέ­δου παι­δεία ώστε η ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση να μην έχει λόγο ύπαρ­ξης. Η μόρ­φω­ση ως κοι­νω­νι­κό αγαθό πρέ­πει να πα­ρέ­χε­ται δω­ρε­άν και χωρίς δια­κρί­σεις και τα­ξι­κούς απο­κλει­σμούς.  


Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΠΕΜΠΤΗ 11/6: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ


ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/6 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 19:00

Η Ενωτική Πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής καλεί όλους τους συναδέλφους στην διαδήλωση που διοργανώνουν εργατικά σωματεία και συλλογικότητες την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια, με πορεία που θα ακολουθήσει στην Βουλή.  Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας.

  • Δεν πειθαρχούμε στις απαιτήσεις ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, κράτους, κεφαλαίου. 

  • Απαιτούμε άμεση κατάργηση όλων των μνημονιακών και εφαρμοστικών νόμων.

  • Λέμε όχι σε αποπληρωμές δανείων και σε νέα μνημόνια και οποιαδήποτε μεταμφίεσής τους. 

  • Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις.

  • Ζητάμε μισθολογικές αυξήσεις, μείωση του χρόνου εργασίας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΓENIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (7/06): ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΠΡΩ


ΕΝΩΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣ ΤΗΣ 7/6/2015
Συναδέλφισσες/ Συνάδελφοι,


Οι πολιτικές εξελίξεις μετά την κυβερνητική αλλαγή του Ιανουαρίου και την άνοδο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απαιτούν την επαγρύπνηση όλων των εργαζομένων. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα εργασιακά και την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων μετατίθενται σε ορίζοντα τετραετίας. Η επιλογή της κυβέρνησης να επιδιώκει έναν «έντιμο συμβιβασμό» θα οδηγεί σε υποχωρήσεις μπροστά στην αδηφαγία των δανειστών και ήδη κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν την επικείμενη συμφωνία ως επώδυνη. Τα τοκοχρεολύσια έχει γίνει πλέον πληρωτέα, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει και ενώ έχει γίνει ανάκληση απολύσεων στο δημόσιο, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλάνο διορισμών. Ακόμα και τα κυβερνητικά μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκουν αντίθετους τους δανειστές. Το ντόπιο κεφάλαιο και η τρόικα (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) πιέζουν για αύξηση της άμεσης φορολογίας, περικοπή συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, να μην αυξηθούν οι μισθοί, ενώ γίνονται σεβαστές όσες ιδιωτικοποιήσεις ήταν σε εξέλιξη υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στο επίπεδο των ελευθεριών επίσης υπάρχουν αρνητικά δείγματα γραφής. Το αίσχος των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών βρίσκεται σε ισχύ, οι μηχανισμοί της αστυνομικής καταστολής συνεχίζουν να λειτουργούν, όπως στην περίπτωση της εισβολής στο πανεπιστημιακό άσυλο και τη σύλληψη αλληλέγγυων στους πολιτικούς κρατούμενους αλλά και τις διώξεις ενάντια σε τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες. Η πρόταση, δε, του υπουργού άμυνας για δημιουργία νέας νατοϊκής στρατιωτικής βάσης στο Αιγαίο είναι εντελώς απαράδεκτη.

Στον κλάδο μας, με την εκπαιδευτική περίοδο να βρίσκεται πλέον στο τέλος, είναι σαφές ότι η εργοδοτική ασυδοσία συνεχίζει ακάθεκτη, καθώς σε πληθώρα εργασιακών χώρων υπάρχει μη καταβολή δεδουλευμένων, αργιών, επιδομάτων εορτών και απειλή απολύσεων. Η εργοδοτική ένωση Europalso από κοινού με το ψευδοσωματείο-δημιούργημά της δεν διστάσει να ανανεώσει τη δουλοκτητική ΣΣΕ στα κέντρα ξένων γλωσσών ν. Αττικής, δεδομένης της λήξης της υπάρχουσας στις 31/8. Προκειμένου να εμποδιστεί ένα τέτοιο εγχείρημα επαναφέραμε για πολλοστή φορά την πρόταση μας στο ΔΣ για παρέμβασή του σωματείου διαμέσου ενημέρωσης του από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας εφόσον έγκαιρα και σωστά επιτέλους ζητηθεί από το Προεδρείο. Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, που πληροφορηθήκαμε προχθές Παρασκευή, έκανε εν μέρει δεκτές τις εργοδοτικές αγωγές και δυστυχώς για μια ακόμα φορά έκρινε  ότι το σωματείο-σφραγίδα του Europalso ως πλέον αντιπροσωπευτική «συνδικαλιστική» οργάνωση για να υπογράφει προς το παρόν ΣΣΕ για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η απόφαση αυτή ας βάλει επιτέλους σε σκέψεις την πλειοψηφία και τους φίλους της  ΑΣΚ-ΠΑΜΕΗ ηγεσία της ΑΣΚ-ΠΑΜΕ και το μονοπαραταξιακό προεδρείο του ΔΣ εμμένουν στην διασπαστική τακτική τους, όσο και στις παραλείψεις στη λειτουργία του σωματείου και στην υπεράσπιση του. Η απόφαση αυτή ας βάλει σε σκέψεις και όλους τους συναδέλφους του κλάδου ότι αναγκαία προϋπόθεση της προστασίας εργασίας είναι οι ίδιοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους απέναντι σε κάθε κομματική γραφειοκρατία.

Τον τελευταίο καιρό, σύσσωμες οι εργοδοτικές ενώσεις κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ιδιωτικών σχολείων, χέρι-χέρι με τους πολιτικούς τους εκπροσώπους (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) και την ελίτ της αντιδραστικής πανεπιστημιακής διανόησης και δημοσιογραφίας έσπευσαν να επιτεθούν στην κυβέρνηση και στις διατάξεις του υπό κατάθεση πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τις ρυθμίσεις της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, το αντιδραστικό συνονθύλευμα προχώρησε σε εκδήλωση στο Μαρούσι και σε συγκέντρωση-παρωδία στο Σύνταγμα παρουσία πρώην υπουργών παιδείας ώστε να ακυρώσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Απαιτούν τη διαιώνιση της ασυδοσίας, της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, την απουσία ακόμα και των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.  

Σχετικά με τις διατάξεις του υπό κατάθεση νομοσχεδίου που αναφέρονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση καθώς επαναφέρουν την εποπτεία των εργαζομένων στο υπουργείο παιδείας, θεσμοθετούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, τις αργίες, την πληρωμή αυτών, και την πλήρη ασφάλιση που αποτελούν μεγάλο τμήμα των διεκδικήσεων του κλάδου. Με την ενδεχόμενη ψήφιση των διατάξεων μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση της γενικευμένης μαύρης εργασίας με την υποχρεωτική κατάθεση προγραμμάτων στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη σύνδεση με το σύστημα Εργάνη. Σαφώς θεωρούμε ότι στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις υπάρχουν αδυναμίες και παραλείψεις. Συγκεκριμένα, σχετικά με την θεσμοθέτηση τριών παραπάνω ωρών έναντι του 18ωρου πλήρους ωραρίου για τα ΚΞΓ, όπως καθοριζόταν από τις ΣΣΕ της ΟΙΕΛΕ, όπως και ο περιορισμός του ελέγχου της καταχρηστικότητας απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία μόνο για το έτος 2014-15. Σημειώνουμε ότι οι βουλευτές και τα κόμματα της αριστεράς οφείλουν, υπερασπιζόμενοι τα εργατικά αιτήματα, να καταθέσουν βελτιωτικές τροπολογίες. Παρόλα αυτά, έχουμε την άποψη ότι οι θετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση αποτελούν προτάγματα του σωματείου και γενικά των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων του κλάδου, ότι δίνουν στους εργαζόμενους το περιθώριο να καταγγείλουν με μεγαλύτερη ευκολία εργοδοτικές παραβιάσεις και δίνουν μία παραπάνω ευκαιρία στα εργατικά σωματεία να οργανώσουν τις εργατικές αντιστάσεις και να δουλέψουν στην κατεύθυνση υπογραφής ικανοποιητικής.

Η ανατροπή όλων των μνημονιακών νόμων και η ενότητα της εργατικής τάξης ενάντια στις επιταγές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) αποτελούν βασικούς παράγοντες απέναντι στον επιχειρούμενο κοινωνικό έλεγχο και την μεταφορά των ζητημάτων σε μια μελλοντική συζήτηση. Αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι όσα θετικά έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση αποτελούσαν κεντρικές στοχεύσεις του κινήματος (κατάργηση τράπεζας θεμάτων, επαναλειτουργία ΕΡΤ, κατάργηση φυλακών τύπου Γ). Για εμάς δεν γίνεται η καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας να εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Η επικοινωνιακή ισορροπία ανάμεσα στα δίκαια εργατικά αιτήματα και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου δεν θα έχει πολύ μέλλον. Καμία συνέχιση της αντεργατικής πολιτικής δεν μπορεί να εξωραϊστεί και να χαρακτηριστεί με άλλους όρους από αυτό που είναι. Για εμάς κανένα δικαίωμα δεν χαρίζεται – όλα κατακτιούνται με αγώνες. Η άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων, η μαζικοποίηση των εργατικών σωματείων και η αυτοοργάνωση των αγώνων είναι η μόνη εγγύηση για να εξαναγκαστούν οι καπιταλιστές και η κάθε κυβέρνηση να πάρει μέτρα ανακούφισης των εξαθλιωμένων εργαζομένων και ανέργων. Το εργατικό κίνημα πρέπει να οργανώσει πολύμορφες κινηματικές δράσεις για να μην επιτρέψει κανένα συμβιβασμό με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, καμία συνέχιση αποπληρωμής δανείων, καμία μείωση σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Θεωρούμε ότι όσο ποτέ άλλοτε το εργατικό κίνημα οφείλει πέρα από το αιτήματα για την αύξηση της αξίας της εργατικής δύναμης και της μείωσης του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας να θέσει και το ζήτημα της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

· Ικανοποιητική για τους εργαζόμενους συλλογική σύμβαση με ωρομίσθιο στα 13,36 ευρώ, με μηνιαίο μισθό και συμβάσεις αορίστου χρόνου – Όχι στις συμβάσεις δουλοπαροικίας του Europalso και του ψευδοσωματείου. Συνεργασία και κοινές Γ.Σ. με τον ΣΕΦΚ που διακρίνεται για τους ανυποχώρητους αγώνες του.

· Άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και ανάκτηση όλων των απωλειών.

·  Άμεση επαναφορά των ΣΣΕ και αποκατάσταση της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας – Οι διατάξεις του ΟΜΕΔ να λαμβάνουν υπόψη τα εργασιακά προβλήματα και όχι τις ανάγκες της εργοδοσίας.

·  Κατάργηση των μνημονιακών αντεργατικών νόμων.

·  Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις – Αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου – Κατάργηση των προγραμμάτων voucher.

· Κλείσιμο κάθε στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών – Ταξιδιωτικά έγγραφα και προστασία για όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες – Ρήξη με τις συνθήκες Δουβλίνο Ι και ΙΙ της ΕΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

·  Κινητοποίηση στις 11 Ιουνίου και στις απεργίες με τα ταξικά πρωτοβάθμια σωματεία και συλλογικότητες εργαζομένων και ανέργων.

· Συνέχιση των κινητοποιήσεων στη Linguaphone για την τελική αποπληρωμή των 2 συναδέλφων.

· Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Άμεσες κινητοποιήσεις σε κεντρικά φροντιστήρια του Europalso (Πετράλωνα, Ιλίσια, Νέα Σμύρνη) και παρεμβάσεις σε πλησίον γειτονιές με ευθύνη του ΔΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (7/06) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «ο Βύρων», στις 7/06, αποφασίστηκε η συμμετοχή του σωματείου στην εργατική κινητοποίηση της 11ης Ιουνίου και στην Απεργία που ενδεχομένως κηρυχθεί προς το τέλος του μήνα. 

Στην Γ.Σ. υπήρξαν τοποθετήσεις για την απαράδεκτη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 15 ν. 1264/1982. Η Επιτροπή δέχτηκε εν μέρει και κατά πλειοψηφία τις εργοδοτικές προσφυγές και έκρινε το "μακρύ χέρι της εργοδοσίας", το ψευδοσωματείο στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ως την πλέον αντιπροσωπευτική "συνδικαλιστική οργάνωση" να υπογράφει τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 31-08-2014 έως 01-09-2015. 

Επιπλέον, συζητήθηκε το υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις του για τον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η Ενωτική Πρωτοβουλία ξεκαθάρισε ότι οι προτεινόμενες από το υπουργείο Παιδείας ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση που έχουν δημοσιευτεί, παρά τις παραλείψεις και τις βελτιώσεις που επιδέχονται, βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση για τον κλάδο. Μάλιστα χαιρέτησε και κατέθεσε στην Γ.Σ. την δημοσιοποιημένη θέση του ΚΚΕ, που ακολούθησε της συνάντησης εκπροσώπων του με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), ότι θα στηρίξει τις ευνοϊκές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις. 


Η Ενωτική Πρωτοβουλία έθεσε σε συζήτηση τις προτάσεις της, πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις απέναντι στο εργοδοτικό σωματείο και την εργοδοσία και άσκησε κριτική στην πλειοψηφία της ΑΣΚ-ΠΑΜΕ για τις παραλείψεις της αναφορικά με την προστασία του σωματείου από την εργοδοτική επίθεση.

Τέλος, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με την διασπαστική πολεμική που η ηγεσία της ΑΣΚ-ΠΑΜΕ ασκεί κατά του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ). Ο ΣΕΦΚ, που αποτελεί στόχο της εργοδοσίας εξαιτίας των ανυποχώρητων αγώνων του, έχει καταφέρει και υπογράφει ικανοποιητικές για τους εργαζόμενους συλλογικές συμβάσεις εργασίας - βασικό ωρομίσθιο 13.57 ευρώ, βασικός μισθός για 21 ώρες εργασίας την εβδομάδα 1.193,89 ευρώ, για το σχολικό έτος 2011/2012 - μέχρι που οι προηγούμενες κυβερνήσεις με νόμο κατάργησαν την ικανοποιητική για τους εργαζόμενους διαδικασία. Έκτοτε το εργατικό κίνημα παλεύει για την αποκατάσταση των ΣΣΕ και τις μισθολογικές απώλειες. Εντύπωση μας προκάλεσε η εισήγηση της ΑΣΚ-ΠΑΜΕ να καλέσει τις εργοδοτικές ενώσεις των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης σε διαπραγμάτευση για σύναψη τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στο πλαίσιο της κριτικής που άσκησε η Ενωτική Πρωτοβουλία εναντίον της έντονης «ώσμωσης» που παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε εργοδοτικές ενώσεις και πολιτικές εκπροσωπήσεις (βλέπε Εδώ Άδωνις-EuropalsoΕδώ Σπυράκη-ΟΕΦΕ και Εδώ για το εργοδοτικό συνονθύλευμα) κατέθεσε την παρακάτω πρόταση–καταγγελία που αφορά σε ομιλία συνδικαλίστριας του ΚΚΕ στο 32ο εργοδοτικό συνέδριο της ΟΕΦΕ που δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της ΑΣΚ-ΠΑΜΕ.

Η Ενωτική πρωτοβουλία, όπως πάντα, κατέθεσε στην Γ.Σ. και εγγράφως τις θέσεις της και τις αγωνιστικές προτάσεις της που θα δημοσιευτούν σε επόμενη ανάρτηση. 
***

Ενωτική Πρωτοβουλία
Πρόταση - Καταγγελία

Η ανάλγητη εργοδοτική ένωση των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ΟΕΦΕ, αφού πρώτα κατήγγειλε την συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων καθηγητών στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (Δ.Α. 12/2010), στη συνέχεια, κατόπιν πρόσκλησης της ΟΙΕΛΕ, προσήλθε τον Ιούλιο του 2012  σε διαπραγμάτευση για υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.  Η εργοδοσία, με το μνημόνια αγκαλιά και επικαλούμενη την δήθεν «δεινή οικονομική κατάσταση των φροντιστηρίων της χώρας», κατέθεσε την πιο αντιδραστική πρόταση με μείωση αποδοχών των καθηγητών από 40% έως 50% έναντι της ΣΣΕ του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ). Έκτοτε οι καθηγητές εργάζονται σε εργασιακό μεσαιωνικό καθεστώς.

Στις 16/3/2015 η ΟΕΦΕ, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων και της θέλησης του υπουργείου Παιδείας να εισηγηθεί ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανάρτησε στο διαδίκτυο ομιλία δημόσιας εκπαιδευτικού, συνδικαλίστριας και μέλους της γραμματείας εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ στο 32ο εργοδοτικό Συνέδριο της (Ιούλιος 2013). Η ομιλήτρια αποκαλύπτει ότι παραβρέθηκε, κατόπιν εργοδοτικής πρόσκλησης,  ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ.  

Η συνδικαλίστρια του ΠΑΜΕ Δέσποινα Δάσιου  μπροστά στα αφεντικά, μολονότι τάχθηκε υπέρ της αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης, τελικά έδωσε πολιτική κάλυψη στα εργοδοτικά επιχειρήματα. Αναφέρθηκε στην δήθεν «δυσμενή κατάσταση που επικρατεί (…) στον χώρο των φροντιστηρίων που λειτουργούν κυρίως με αυταπασχολούμενους και μικρό αριθμό εργαζομένων» και ξεκαθάρισε ότι «Οι μικροί και μεσαίοι ιδιοκτήτες κτυπιούνται ανελέητα από την φορολογική πολιτική, τις υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπές υποχρεώσεις», κατάσταση που «επιδρά σαφώς αρνητικά, με απολύσεις και στους εργαζόμενους καθηγητές στα φροντιστήρια, με απολύσεις, δραματικές μειώσεις μισθών, περικοπή ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων». Απένατι στην ανάλγητη εργοδοσία πρόβαλε το κάλεσμα του ΚΚΕ «σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος να συμμαχήσουν με όλους τους εργαζόμενους με την εργατική τάξη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομηχάνων, εφοπλιστών μεγαλοτραπεζιτών».

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής  «ο Βύρων», καταγγείλει την παρουσία της παραπάνω συνδικαλίστριας, μέλους της γραμματείας εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ στο 32ο Συνέδριο της εργοδοτικής ένωσης της παραπαιδείας των φροντιστηρίων, ΟΕΦΕ, που χέρι -χέρι με την ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ και τις κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους καθηγητές στην εξαθλίωση, την στιγμή που ο επιχειρηματικός κλάδος των φροντιστηρίων κερδοσκοπεί σε βάρος της λαϊκής οικογένειας με την συνεχιζόμενη υποτίμηση της εργατικής δύναμης, τα υπέρογκα δίδακτρα και την ανασφάλιστη εργασία.  

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας θεωρεί ότι η παρουσία και οι ομιλίες συνδικαλιστικών αλλά και πολιτικών, ιδιαίτερα της Αριστερά, σε εργοδοτικά συνέδρια όπου σχεδιάζεται η υποτίμηση της εργατικής δύναμης, λειτουργούν ενάντια στα εργατικά συμφέροντα και υπονομεύουν τον αγώνα των εργαζομένων.  

Κανένας διάλογος με την εργοδοσία και τους «κοινωνικούς εταίρους».

***

Συνοδευτικά της καταγγελίας κατατέθηκαν: α) το κείμενο  της ομιλίας της συνδικαλίστριας δημόσιας εκπαιδευτικού, της γραμματείας εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ στο 32ο συνέδριο της ΟΕΦΕ, και β) η αντιδραστική πρόταση της ΟΕΦΕ στην συνάντηση με την ΟΙΕΛΕ και τα πρωτοβάθμια σωματεία.

1. Το κείμενο της ομιλίας της συνδικαλίστριας του ΠΑΜΕ  από το σχετικό video που δημοσιοποίησε η ΟΕΦΕ, στις 16 Μαρτίου 2015, στο διαδίκτυο: https://www.youtube.com/watch?v=7jP3I2FPuQg

Να σας καλημερίσω όλους!

Να ευχαριστήσω εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την πρόσκληση να παραβρεθούμε στο συνέδριο και να πω λίγες σκέψεις, σύντομα.

Κατά την άποψή μας, ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η εκπαίδευση αντανακλά πάντα το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που υπηρετεί αυτή. Συνεπώς μια εκπαίδευση που θα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και στην γνώση των βασικών νόμων της φύσης και της κοινωνίας και θα μορφώνει παιδιά που θα διεκδικούν τα πάντα στην ζωή, αντιστοιχεί σε μια οικονομία που βρίσκεται στα χέρια των εργαζόμενων και εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.

Στον καπιταλισμό η Παιδεία προορίζεται, είτε ομολογείται ανοικτά, κάτι που συμβαίνει στις μέρες μας, είτε όχι, να υπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας φτηνό, ευέλικτο, επανακαταρτιζόμενο και το κυριότερο υποταγμένο εργατικό δυναμικό.

Στον στόχο της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ενταγμένες όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, το σχολείο των δεξιοτήτων και όχι της μόρφωσης, των σχολείων των πιστοποιητικών μονάδων και όχι της γνώσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Είναι γνωστή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση. Η Παιδεία αποτελεί κοινωνικό, δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται χωρίς ταξικές ή άλλες διακρίσεις.  Ωστόσο η υπάρχουσα πραγματικότητα όπου η δημόσια εκπαίδευση συνυπάρχει με τη ιδιωτική, μέρος της οποίας αποτελούν και τα φροντιστήρια, δεν μας αφήνει αδιάφορους.

Η τάση συγκέντρωσης του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλο και σε πιο λίγα χέρια, παραδείγματος χάριν, μεγάλες αλυσίδες φροντιστηρίων, και παράλληλα η τάση συγκεντροποίησης διαφορετικού είδους δραστηριότητας, παραδείγματος χάριν, ενοποίηση φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης με πανεπιστημιακά ίσως και αργότερα ξένων γλωσσών είναι μια έμφυτη τάση του καπιταλισμού που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης εντείνεται και επιταχύνεται.

Απόρροια αυτού είναι και οι πολύ δυσμενής κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στον χώρο των φροντιστηρίων που λειτουργούν κυρίως με αυτοαπασχολούμενους και μικρό αριθμό εργαζομένων. Οι μικροί και μεσαίοι ιδιοκτήτες κτυπιούνται ανελέητα από την φορολογική πολιτική, τις υποχρεώσεις  σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπές υποχρεώσεις. Από τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης στα λαϊκά εισοδήματα που όλο και λιγότερο μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος του φροντιστηρίου, από την απαξίωση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, κυρίως ως επαγγελματικό εφόδιο, αλλά και ως πανανθρώπινη αξία. 

Η κατάσταση αυτή, και αυτό δεν μας αφήνει αδιάφορους, επιδρά σαφώς αρνητικά και στους εργαζόμενους καθηγητές στα φροντιστήρια, με απολύσεις, δραματικές μειώσεις μισθών, περικοπή ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων.  Στις μέρες μας, θεωρούμε ότι περισσότερο από ποτέ,  προβάλλει ρεαλιστικό το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους να συμμαχήσουν με όλους τους εργαζόμενους με την εργατική τάξη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομηχάνων, εφοπλιστών, μεγαλοτραπεζιτών. Μια πολιτική που δεν έχει την αιτία της στην καπιταλιστική κρίση και τα μνημόνια, αλλά στο ίδιο το σύστημα που τα γεννά. Ατομική λύση είναι περισσότερο από ποτέ φανερό ότι δεν υπάρχει.. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οριστική λύση αποτελεί η αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση στην υπηρεσία του λαού, σε μια άλλη οικονομική πραγματικότητα, όπου οι πλούτος θα ανήκει στους εργαζόμενους που τον παράγουν. Σε μια παιδεία όπου κανένας συνάδελφος εκπαιδευτικός δεν περισσεύει, αντίθετα εκεί του δίνεται ο ρόλος που πραγματικά του αξίζει. Αναδεικνύονται οι ικανότητες και η μόρφωση του, διασφαλίζονται τα εργασιακά του δικαιώματα.

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε!


***
2. Το κείμενο - κουρελόχαρτο της εργοδοτικής πρότασης της ΟΕΦΕ όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια καθηγητών (ΣΕΦΚ) και μπορεί να το βρείτε εδώ: http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr/2012/07/blog-post_27.html


Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7/6


Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής "ο Βύρων" που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιούνη, στις 10:30πμ, στην αίθουσα του Σωματείου Επισιτισμού Γλάδστωνος 3, στοά Φέξη, 7ος όροφος, δίπλα στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας.

Εδώ προηγούμενο κάλεσμα. 


Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ


Η τραγωδία και η τραγικότητα

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, 9:55 π.μ.

Τι ειπώθηκε

Α. Μ. : «Έχουμε τρεις τραυματίες

Ν.Υ. : «Ο ένας είναι σοβαρά απ' ότι μας λένε. Η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί αυτήν την ώρα. Απλά η κατάσταση των τραυματιών, ειδικά του ενός, θεωρείται ότι είναι λίγο πιο βαριά απ' ότι τουλάχιστον των άλλων δύο.».

Σ. Π. : «Αυτή τη στιγμή, έχουμε έξι ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα, τρεις στο Θριάσιο και τρεις στο Αττικό, οι οποίοι χαροπαλεύουνε, οι τρεις σίγουρα έχουνε διασωληνωθεί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.».

Α. Μ. : «Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, κύριε Σκουληκόγιαννη (sic), σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δε χαροπαλεύουν, δε χαροπαλεύουν, να τα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, όλα να τα πούμε, αλλά να λέμε σωστά πράγματα. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Δε χαροπαλεύουν.».

Αυτά διημείφθησαν μέσα σε τέσσερα λεπτά από την έναρξη της εκπομπής του Σκάι «Τώρα», την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Όπου Α.Μ.: Άννα Μπουσδούκου, δημοσιογράφος, Ν. Υ.: Νίκος Υποφάντης, δημοσιογράφος, Σ. Π.: Σωτήρης Πουλικόγιαννης, συνδικαλιστής- Πρόεδρος Μετάλλου.

Η Άννα Μπουσδούκου εμπιστεύεται το ρεπορτάζ του Νίκου Υποφάντη, ο οποίος προφανώς παίρνει τις πληροφορίες του από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ και όχι αυτές του Σωτήρη Πουλικόγιαννη, ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, ανάμεσα σε εργαζόμενους. Σκάι (8/05/2015): http://www.skai.gr/tv/show?showid=65576 

Τι ακολούθησε 

Την Τρίτη 19 Μαΐου, χάνουν τη μάχη με τη ζωή ο Μπάμπης Δευτεραίος, 41 ετών, και ο Ντελιλάι Ραμαντάν, 40 χρονών, αλβανικής καταγωγής. 

Ακολούθησε ο θάνατος του 27χρονου Αντώνη Αβράμπου, το Σάββατο 23 Μαΐου. Την Κυριακή 31 Μαΐου, χάνει τη μάχη με τη ζωή και ο Κώστας Μαγγούρας, ο τέταρτος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015 στα ΕΛΠΕ. 

Ο ηλεκτρονικός τύπος παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας των εργατών στα ΕΛΠΕ και δημοσιεύει την είδηση του θανάτου τους. Παρακολουθεί και την πορεία των ερευνών για τα αίτια του δυστυχήματος. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και στα τηλεοπτικά κανάλια. 

Στο κεντρικού δελτίο του ΣΚΑΙ η είδηση του θανάτου των δύο εργατών δεν αναφέρεται. Ούτε και του τρίτου, ούτε και του τέταρτου, φυσικά. Το ίδιο συμβαίνει και στο MEGA.

Εν τω μεταξύ, ξεκινάει στα κανάλια η διαφημιστική καμπάνια της elpedison, νέου ιδιώτη προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Η elpedison είναι μια  κοινοπραξία των ΕΛΠΕ, του Ελλάκτωρ (συμφερόντων Μπόμπολα) και της ιταλικής Edison.

Ο Έντουαρντ Σ. Χέρμαν και ο Νόαμ Τσόμσκι στο βιβλίο τους "Κατασκευάζοντας τη συναίνεση: η Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ" επιχειρούν  μια ανάλυση των κυρίαρχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζοντας ένα «μοντέλο προπαγάνδας» με το οποίο ερμηνεύουν τη συστημική μεροληψία των κυρίαρχων μέσων στο πλαίσιο δομικών οικονομικών αιτιών παρά ως συνωμοσία. Υποστηρίζουν ότι η μεροληψία προκύπτει από πέντε φίλτρα από τα οποία όλες οι δημοσιευμένες ειδήσεις πρέπει να περάσουν και τα οποία συνθέτουν τη συστηματική παραποίηση των ειδήσεων.
  1. Πρώτο φίλτρο: ιδιοκτησία. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά συγκροτήματα είναι ιδιοκτησία μεγάλων εταιρειών.
  2. Δεύτερο: χρηματοδότηση. Επισημαίνεται ότι τα συγκροτήματα αντλούν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής τους από τη διαφήμιση και όχι από τους αναγνώστες. Επομένως, εφόσον είναι επιχειρήσεις με στόχο το κέρδος που πουλάνε ένα προϊόν -αναγνώστες και κοινό- σε άλλες επιχειρήσεις (διαφημιστικές), σύμφωνα με το μοντέλο προκύπτει ότι θα δημοσιεύουν ειδήσεις που θα αντανακλούν τις επιθυμίες και τις αξίες αυτών των επιχειρήσεων.
  3. Επιπλέον, τα μέσα εξαρτώνται από κυβερνητικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις με έντονη μεροληψία ως πηγές (τρίτο φίλτρο) πληροφόρησης.
  4. Πυρά, το τέταρτο φίλτρο, αναφέρεται στις διάφορες ομάδες πίεσης οι οποίες κατηγορούν τα μέσα για υποτιθέμενη μεροληψία κ.λπ. όταν παρεκκλίνουν.
  5. Νόρμες, το πέμπτο φίλτρο, αναφέρεται στις κοινές αντιλήψεις που επικρατούν στο χώρο της δημοσιογραφίας.
(Πηγή: Βικιπαίδεια, Οι πολιτικές θέσεις του Νόαμ Τσόμσκι, https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%8C%CE%B1%CE%BC_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9#.CE.91.CE.BD.CE.AC.CE.BB.CF.85.CF.83.CE.B7_.CF.84.CF.89.CE.BD_.CE.9C.CE.9C.CE.95 

Εφαρμόζοντας το «μοντέλο προπαγάνδας» για να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία των ανθρώπων αποκαλύπτει την τραγικότητα της ενημέρωσης. Και η τραγικότητα της ενημέρωσης κάνει ακόμα πιο αφόρητη την τραγωδία των ανθρώπων. 

Στη μνήμη των Μπάμπη Δευτεραίου, Ντελιλάι Ραμαντάν, Αντώνη Αβράμπου και Κώστα Μαγγούρα. Των ανθρώπων που το πρωί της 8ης Μαΐου πήγαν στη βάρδιά τους και κάηκαν ζωντανοί ενώ χαροπάλευαν για μέρες. 

Αθήνα, 2-06-2015
Α. Σ.