Χρήσιμα

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών


Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού από μία εταιρεία σε μία νεοσυσταθείσα ίδιων οικονομικών συμφερόντων είναι μία πρακτική προκειμένου η παλαιότερη εταιρεία να κλείνει ή να εμφανίζεται παθογόνα ώστε να μην καταβάλλει οικονομικές οφειλές που έχει συσσωρεύσει στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, στην εφορία αλλά και σε εργαζόμενους με αποτέλεσμα τον αδήλωτο πλουτισμό των επιχειρηματιών σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η πρακτική των διάδοχων εταιρειών που αποσκοπεί στην εξαφάνιση και απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται με την ανοχή των κυβερνήσεων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται.
Το παραπάνω ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις όταν συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Μετά από σχετική μήνυσης το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για καταδολίευση δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη (εδώ βίντεο βραβευσής του και σπαρταριστή ομιλία του: https://www.youtube.com/watch?v=4ysY_JTUYvQ), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ Α.Ε. (συστήθηκε το 1995) και αναπτύσσεται με το σύστημα Δικαιόχρησης ως Διεθνές Δίκτυο Σπουδών Ξένες Γλώσσες-Πληροφορική, τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.
Την ίδια ποινή και για το ίδιο αδίκημα επέβαλε και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδου διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας Franchise ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που ιδρύθηκε το 2006:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…
Η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε για το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ το ουσιαστικό περιουσιακό της στοιχείο, το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στη AΞΩΝ ΕΠΕ, δηλαδή στον «άλλον εαυτό της». Αυτό έγινε την στιγμή που η ΑΧΟΝ Α.Ε. χρωστάει σε εργαζόμενους, σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και την στιγμή που πρώην μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος οικονομικών και μέτοχός των "ΑΧΟΝ" και "AΞΩΝ" είχε ζητήσει την κατάσχεση του σήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός μέτοχος της ΑΞΩΝ ΕΠΕ είναι η Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” συμφερόντων του Πέτρου Πετρίδη!
Εργαζόμενοι αναζητούν τις πραγματικές έδρες των εταιρειών προκειμένου να πληρωθούν και να εκτελέσουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις! Η ΑΧΟΝ στέλνει τους πιστωτές και τους οφειλέτες σε διαφορετικές διευθύνσεις!!!

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ


 ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ
Το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών στη χθεσινή του συνεδρίαση (Απ. 15142/8-2-2017)
 επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ Α.Ε., που αναπτύσσεται με το σύστημα Franchise ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ ξένες γλώσσες-πληροφορική και τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος. Η ίδια ακριβώς ποινή για το ίδιο αδίκημα επεβλήθη και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδη διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας FRANCHISE ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Η ΑΧΟΝ Α.Ε., φορέας μαύρης και απλήρωτης εργασίας, με συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές  σε πρώην εργαζόμενο, μεταβιβάζει το ενεργητικό της και απαλλοτριώνει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.  Λίγες μέρες μετά την κοινοποίηση στην έδρα της εταιρείας της επιταγής αποπληρωμής του εργαζομένου η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο,  το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στην ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ.  Η ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 με ουσιαστικά τους ίδιους εμπορικούς σκοπούς με την ΑΧΟΝ Α.Ε. και με μεγαλομέτοχο την Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” και μικρότερους μετόχους   μέλη που συναντιούνται και στα ΔΣ της ΑΧΟΝ Α.Ε.: