Χρήσιμα

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για υπολογισμό ημερών ασφάλισης εργαζόμενων σε φροντιστήρια και Κ.Ξ.Γλωσσών


Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα

 Α Π 834/990214/2018
ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 34

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα»


 δείτε εδώ την εγκύκλιο με παραδείγματα υπολογισμού
 ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 34

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18ΣΤΑ 100 ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 41821/939 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3193 02.08.2018

 Μείωση απαιτούμενων ημερομισθίων για την επιδότηση λόγω ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών των οποίων λύθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας για το σχολικό έτος 2017-2018 .

 «Επιδόματα ανεργίας» οικονομικού έτους 2018
αποφασίζουμε: Τη μείωση των ημερομισθίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) όπως ισχύει, στα εκατό ημερομίσθια (100) για τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
 Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την επιδότηση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λόγω ανεργίας, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
και Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ