Χρήσιμα

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το τελευταίο διάστημα γίνεται προσπάθεια στα πλαίσια του Μνημονίου και της πολιτικής "κουρέματος" της Κυβέρνησης να περικοπεί και να γίνουν ακόμα πιο αυστηρότερες οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.
Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις επιδότησης

1. Αν ο εργαζόμενος επιδοτείται για πρώτη φορά. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου. Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο
2. Αν ο εργαζόμενος επιδοτείται για δεύτερη φορά. Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Οι συνάδελφοι που επιδοτήθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι για να επιδοτηθούν και πάλι θα πρέπει να υπολογίσουν τον αριθμό των 125 ενσήμων από την έναρξη της τελευταίας σύμβασης τους και μέχρι δύο μήνες πριν την απόλυσή τους. Όσοι δεν συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 125 ένσημα, δικαιούνται υπόλοιπα από τη προηγούμενη έγκριση επιδότησης, εφόσον την διέκοψαν πριν την αποπληρωμή του συνολικού ποσού.

Διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).
Αν έχει εργαστεί στο 14μηνο από 125 μέχρι 149 ημέρες ή 200 στην διετία (ένσημα) δικαιούται επιδότηση διάρκειας 5 μηνών, από 150 μέχρι 179 ή 250 ημέρες στην διετία δικαιούται 6 μήνες, από 180-219 ή 300 ημέρες στη διετία δικαιούται 8 μήνες, από 220 μέχρι 249 ημέρες δικαιούται 10 μήνες, από 250 ημέρες και άνω ή 210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας δικαιούται 12 μήνες.

Ύψος επιδόματος ανεργίας

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.
Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 396,37 ευρώ μέσες μηνιαίες αποδοχές παίρνουμε πλήρες επίδομα (454,25 ευρώ με προσαύξηση 10% για κάθε μέλος της οικογένειας). Με μέσες μηνιαίες αποδοχές από 198,19 έως 396,36 ευρώ παίρνουμε μόνο το 75% του επιδόματος (340,68 ευρώ). Έως 198,18 ευρώ μέσες μηνιαίας αποδοχές παίρνουμε 50% του επιδόματος (227,12 ευρώ).

Δικαιολογητικά

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Βιβλιάρια ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου