Χρήσιμα

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 TOY ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Πρόσφατα δόθηκε από τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αριστείδη Μπαλτά, για δημόσια διαβούλευση το Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την ανώτερη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει και το άρθρο 48 με ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
                                        
Το άρθρο 48 σχετικά με όσα αναφέρει για τα ΚΞΓ  παρουσιάζεται ουσιωδώς διαφοροποιημένο στην παράγραφο 4 για τα ΚΞΓ, αλλά και τα ΦΜΕ συγκριτικά με το Σ/Ν όπως είχε αναρτηθεί σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και δημοσιευτεί στον έντυπο τύπο, για παράδειγμα, βλέπε το σχετικό δημοσίευμα (6/5) της εφημερίδας Το Βήμα: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=701092.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι ημέρες διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που ισχύουν ιστορικά για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με βάση την υπουργική απόφαση Δ5/5500/4-11-1983 (ΦΕΚ 652, τ. B' 16/11/1983)  αλλά και όσων ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) με τις εργοδοτικές ενώσεις, περιορίζονται σημαντικά και εξομοιώνονται αυθαίρετα με εκείνες που ισχύουν ιστορικά στα Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.  Αντί, λοιπόν, οι ημέρες διακοπών των Χριστουγέννων να διαρκούν από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου, περιορίζονται «από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου» και αντί οι μέρες Διακοπών του Πάσχα να διαρκούν  από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, περιορίζονται «από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Τρίτη του Πάσχα». Οι υπόλοιπες ισχύουσες αργίες νομοθετούνται κανονικά: «1. όλες οι Κυριακές, 2. οι θρησκευτικές γιορτές των τριών Ιεραρχών και του Αγίου πνεύματος, 3. οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 4, η 1η Νοεμβρίου, 5. η 1η Μαΐου, 6. Οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής γιορτής και 7. η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

Θεωρούμε απαράδεκτη έως προκλητική την παραπάνω υποχώρηση  απέναντι στο δικαίωμα της ξεκούρασης μαθητών και καθηγητών η οποία επιπλέον επιφέρει μεγάλη σύγχυση. Μια τέτοια απορρύθμιση μόνο την εργοδοσία ικανοποιεί και τις εργοδοτικές ενώσεις που θεωρούμε ότι βρίσκουν τρόπους να παραγγέλνουν και να τις επιβάλλουν μέσα από ισχυρές επιρροές. Η προτεινόμενη "ρύθμιση" έρχεται να επιβαρύνει τους σπουδαστές ακόμα περισσότερο και επιπλέον να αποδιοργανώσει περαιτέρω τη ζωή τους αλλά και να δυσχεράνει το εκπαιδευτικό έργο στα ΚΞΓ. Αυτό θα συμβεί αφού οι ημέρες των Διακοπών και Αργιών δε θα συμπίπτουν με αυτές της δημόσιας εκπαίδευσης και έτσι οι μαθητές θα βρίσκονται σε σύγχυση για το αν οι συγκεκριμένες μέρες είναι ημέρες ξεκούρασης ή ημέρες σχολικών υποχρεώσεων. Το εκπαιδευτικό έργο θα δυσχεραίνεται αφού τα τμήματα θα υπολειτουργούν με τους μισούς ή ελάχιστους μαθητές καλύπτοντας ύλη την οποία οι υπόλοιποι θα αδυνατούν να παρακολουθήσουν και οι εργοδότες δεν θα αμείβουν τους καθηγητές σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Σκεφθείτε τι θα συμβαίνει για το Πάσχα.  

Η παράγραφος 6, ενώ βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, εξακολουθεί να καθορίζει το  εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα ΚΞΓ στις 21 ώρες, όπως ισχύει ιστορικά στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και υπαγορεύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε αυτά. Δηλαδή προτείνει 3 ώρες παραπάνω από το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους εργασίας των 18 ωρών που υπαγορεύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που συνάπτει επί σειρά δεκαετιών η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) με τις εργοδοτικές ενώσεις,  με πεδίο εφαρμογής τα ΚΞΓ όλης της χώρας.

Θεωρούμε αβάσιμη και άστοχη την εξομοίωση, «προς τα πάνω»,  του εβδομαδιαίου πλήρους ωραρίου των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με τους καθηγητές στα ΦΜΕ και τον καθορισμό του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου του στις 21 ώρες. Η αύξηση του πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας σε ένα χώρο όπου ήδη δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων με εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους εργασίας τις 18 ωρών, όπου οι περισσότεροι καθηγητές υποαπασχολούνται  με εξευτελιστικά ημερομίσθια (3,52 - 6.60 ευρώ μεικτά) και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επιφέρει αντικειμενικά μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και διευκολύνει περαιτέρω το κατακερματισμό της απασχόλησης.

Στα θετικά της παραγράφου 6 παραμένει διατύπωση ότι «η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα». Η παράγραφος 2 ρυθμίζει ότι «τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καταθέτουν στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας» Σε θετική κατεύθυνση βρίσκεται και η παράγραφος 3 που με ότι καθορίζει, καταπολεμά αποτελεσματικά την ανασφάλιστη εργασία και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την παράγραφος 2, να απασχολούν τους καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο που έχουν σπουδάσει προς όφελος των σπουδαστών. Η ρύθμιση της παραγράφου 5, μεταξύ των άλλων, ρυθμίζει  το αυτονόητο, ότι δηλαδή "κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών".

Καλούμε όλους του συναδέλφους να μελετήσουν το Σ/Ν και το άρθρο 48 που άμεσα μας αφορά http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450  και να συμμετέχουν στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης στην παραπάνω ηλεκτρονική σελίδα, προκειμένου να σχολιάσουν και να διατυπώσουν τις εργατικές θέσεις.  Η δημόσια διαβούλευση ενώ αρχικά είχε εξαγγελθεί ότι θα διαρκέσει έως την 26η Ιουνίου, λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει εκδηλωθεί,  παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 09:00. Επιπλέον, καλούμε τους συναδέλφους να συμπαραταχθούν μαζί μας και με τα εργατικά σωματεία του κλάδου, ώστε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πιεστεί για να προχωρήσει σε αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις ενάντια σε όσους επιδιώκουν οι ιδιωτικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις να λειτουργούν ανεξέλεγκτες και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Με μαζικά και αγωνιστικά σωματεία μπορούμε να επιβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας.

Αθήνα, 23/6/2015Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου