Χρήσιμα

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σε ρεσιτάλ κουτοπονηριάς και παραπληροφόρησης επιδίδεται το PALSO με δύο νέες επιστολές του προς το Υπουργείο Παιδείας  

Θα φτάσουμε μέχρι τον Πρωθυπουργό! 

Με δύο νέες επιστολές διαμαρτυρίας απαντά στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-PALSO. Αυτή τη φορά οι επιστολές δεν έχουν ως αποδέκτες μόνο τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και τους βουλευτές όπως η προηγούμενη (δείτε Εδώαλλά πάνε ένα βήμα παραπέρα και απευθύνονται και στον Υπουργό Εργασίας, την Πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον Πρωθυπουργό. 

Εδώ, θα ασχοληθούμε μόνο με δύο σημεία των επιστολών ενδεικτικά της εργοδοτικής ασυδοσίας η οποία βασιλεύει εδώ και δεκαετίες και η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται να περιοριστεί με το πολυνομοσχέδιο. 

Μνήμη χρυσόψαρου! 

Στην επιστολή που κατατέθηκε στις 5/5/2015, τη δεύτερη κατά σειρά, (δείτε Εδώ), οι εργοδότες του PALSO στο σημείο 6 αναφέρουν «Ενώ για όλα τα επαγγέλματα είναι αποδεκτή και η μερική απασχόληση και η βάση αυτής ασφάλιση, κατ’ εξαίρεση σε εμάς από τις 21 ώρες εβδομαδιαία, η ασφάλιση πρέπει να είναι για 25 ημερομίσθια». Από την πρόταση αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι το PALSO δε θεωρεί τις 21 ώρες διδασκαλίας πλήρη απασχόληση αλλά μερική. Όμως για δεκαετίες, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) καθόριζαν την πλήρη απασχόληση των καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στις 18 ώρες, τρεις ώρες λιγότερες απ’ ότι προτείνεται στο Πολυνομοσχέδιο. Αυτό υπέγραφε και το ίδιο το PALSO μέχρι και το 2011 (Διαιτητική Απόφαση 5/2011 Π.Κ. 3/14.02.2011, Πηγή ΟΜΕΔ).

Τώρα γιατί κάνουν ότι δε θυμούνται; Και αν δε θεωρούνται οι 21 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα πλήρης απασχόληση τότε πόσες πρέπει να θεωρηθούν; Οι 40 ώρες των εργατοϋπαλλήλων; Αν ναιας μας απαντήσει το PALSO ποιος εκπαιδευτικός σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια, σε ποιο μέρος του κόσμου διδάσκει για οκτώ ώρες την ημέρα προκειμένου να έχει πλήρη ασφάλιση; Κανένας.  

Η θέσπιση του 40ωρου και αυτό που εξυπηρετούσε
  
Ωστόσο, οι 40 ώρες διδασκαλίας ως πλήρες ωράριο των καθηγητών στα ΚΞΓ θεσπίστηκε στη ΣΣΕ που υπέγραψε η άλλη εργοδοτική ένωση, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-EUROPALSO, με το «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής». Σωματείο που είναι περισσότερο γνωστό ως κίτρινο ή ψευδοσωματείο παρά με το όνομά του. 

Σε τι αποσκοπούσε, όμως, ένας τέτοιος παραλογισμός; Να εξομοιώνεται, δηλαδή, το πλήρες ωράριο των καθηγητών και το ωρομίσθιο με αυτό των εργατοϋπαλλήλων (40 ώρες); Ήταν ένα νομικίστικο τερτίπι που σοφίστηκε το EUROPALSO προκειμένου να πέσουν κατακόρυφα τα ωρομίσθια των καθηγητών. Το ωρομίσθιο από 9,63 ευρώ που ήταν το 2011 έφτασε στα 3,52 ευρώ που είναι από το 2012 έως σήμερα και με συνολική μηνιαία μείωση των αποδοχών (ωρομίσθιο, επιδόματα, τριετίες, επαγγελματικά προσόντα κλπ) έως 90%. Μόνο και μόνο ότι τέτοιοι σκανδαλώδεις όροι, που αγνοούν τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και προσβάλλουν την αξία του, έγιναν δεκτοί από «εργαζόμενους καθηγητές» αποδεικνύει την αιμομικτική σχέση του EUROPALSO με το σωματείο-σφραγίδα του. Αυτόν τον όρο, με όλα όσα συνεπάγεται, επικαλείται τώρα και το PALSO για να αποφύγει την πλήρη ασφάλιση των εργαζομένων. Μόνο που δεν τολμά να το πει καθαρά και το λέει απ’ έξω απ’ έξω για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. 

Επιπλέον, όσοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι καθηγητές στα ΚΞΓ εργάζονται ώρες κατά τις οποίες δε βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους, γράφουν σημειώσεις, διορθώνουν σε καθημερινή βάση τεστ, εκθέσεις και διαγωνίσματα. Αυτά είναι πράγματα γνωστά και αυτονόητα για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση και αναγνωρίζονταν και οικονομικά στις ΣΣΕ πριν την κατάπτυστη ψευδοσύμβαση. Αυτά γιατί κάνει το PALSO ότι τα αγνοεί; Για να αποφύγει την πλήρη ασφάλιση των εργαζομένων; Δεν μπορούν οι εργοδότες του PALSO να αποτελούν την εξαίρεση στον κόσμο της εργασίας. Όποιος εργοδότης απασχολεί πλήρως έναν εργαζόμενο πρέπει να τον ασφαλίζει και πλήρως. 

Εξαιρετική αίσθηση χιούμορ 

Στην τρίτη και τελευταία επιστολή που κατατέθηκε στις 11/06/2015 (δείτε Εδώστο πρώτο σημείο οι εργοδότες του PALSO διαμαρτύρονται διότι εκτός από το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασία (ΣΕΠΕ) πρέπει να καταθέτουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στην οικεία Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΔΕ). Θεωρούν ότι «η γραφειοκρατική διαδικασία φορτώνει με πρόσθετη εργασία όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα τις δημόσιες υπηρεσίες!». Οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης που αρνούνται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν τώρα κόπτονται για το φόρτο εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν χιούμορ. 

Ο φόβος 

Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την ευαισθησία τους; Την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι λίγο παρακάτω:«Επίσης, είναι άκρως επικίνδυνο να μην αναφέρεται ρητά ότι για τα θέματα των συμβάσεων, αμοιβών, εργασιακού ωραρίου κ.λπ., οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν έχουν καμία αρμοδιότητα επιβολής οποιονδήποτε κυρώσεων διότι τα θέματα αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Η ευαισθησία τους, λοιπόν, έγκειται στον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. Μέχρι τώρα, οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν μόνο τις συμβάσεις εργασίας των καθηγητών στο ΣΕΠΕ. Αν υπήρχαν αδήλωτες ώρες εργασίας αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί μόνο κατόπιν καταγγελίας από τον εργαζόμενο. Δεδομένης της υψηλής ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας αυτό, όπως το γνωρίζουν, γίνεται σπάνια. Τώρα, όμως, πρέπει να δηλώνονται και τα τμήματα, ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα, ο διδάσκων καθηγητής και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά στις αρμόδιες ΔΔΕ. Έτσι, σε περίπτωση αδήλωτων ωρών με μια απλή διασταύρωση στοιχείων μεταξύ ΣΕΠΕ και ΔΔΕ, αυτό θα προέκυπτε αμέσως αφού θα εμφανίζονταν τμήματα χωρίς διδάσκοντα. Αλλά ποιος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης θα έκανε κάτι τέτοιο; Η ιδιωτική εκπαίδευση προσφέρει κοινωνικό έργο! 

Αόρατα τμήματα, αόρατοι καθηγητές, αόρατες ώρες διδασκαλίας 

Οι περιορισμένοι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, για τα έτη 2011 και 2012, αποκάλυψαν σωρεία παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσία στα ΚΞΓ και στην Ιδιωτική εκπαίδευση όπως αποδεικνύει διαβιβασθέν έγγραφο στη Βουλή (δείτε Εδώ). Ενώ και πρόσφατος έλεγχος του ΣΕΠΕ στα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα  έδειξε ότι υπήρχαν αδήλωτα τμήματα νηπιαγωγείου και ξένων γλωσσών, παραβίαση του δηλωθέντος ωραρίου και απλήρωτες υπερωρίες (κατά συρροή) (δείτε Εδώ τη καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος). Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους 

Οι εργοδοτικές ενώσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών εθισμένες στην ασυδοσία, αρνούνται να δεχτούν την επαναφορά του πλήρους ωραρίου και της πλήρους ασφάλισης των εργαζόμενων καθηγητών κάνοντας τους τρελούς, παριστάνοντας ότι δε θυμούνται τι γινόταν πριν το 2012Αρνούνται, επίσης, πεισματικά κάθε έλεγχο προβάλλοντας παιδαριώδεις δικαιολογίες και επιμένοντας στην εισφοροδιαφυγή. Και αυτό συνάγεται εξετάζοντας μόνο δύο από τα σημεία των επιστολών. Θα επανέλθουμε και με άλλα.

Το bε continued...

Αθήνα, 13/06/2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου