Χρήσιμα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΞΓ

Τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια για λόγους ομοιόμορφης λειτουργίας αλλά και παιδαγωγικούς, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας Δ5/5500/83 (ΦΕΚ 625 τ. Β/16-11-1983)*, κλείνουν υποχρεωτικά για την περίοδο διακοπών των εορτών του Πάσχα, από Μ. Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Οι καθηγητές των ξενόγλωσσων φροντιστηρίων σύμφωνα με την εναπομείνασα εργατική νομοθεσία αλλά και την Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) 5/2011 για τους ξενόγλωσσους καθηγητές όλης της χώρας και τις συναφείς προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις του πεδίου εφαρμογής της (π.χ. Δ.Α. 31/2004) αμείβονται κανονικά για τις ημέρες εορτών Πάσχα.

Όσοι εκ των εργοδοτών σκέφτονται να παρακρατήσουν το δώρο του Πάσχα ή τις νόμιμες παροχές για την περίοδο των διακοπών εκμεταλλευόμενοι την ανασφάλεια των εργαζομένων και υπό την απειλή της απόλυσης ή της μη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας, τους είναι χρήσιμο να γνωρίζουν ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειας προκειμένου να προστατευτούν οι συνάδελφοι, οι μαθητές και οι γονείς τους.

Ενδεχόμενη παραβίαση της νομιμότητας θα έχει ως συνέπεια την επί τόπου παρέμβαση του κινήματος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την καταγγελία του παραβάτη ιδιοκτήτη και την απαίτηση για επιβολή όλων των νόμιμων κυρώσεων, έως και την άρση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της παραβατικής εκπαιδευτικής μονάδας.


* Αποφ. Δ5/5500/83 Υπ. Εθν. Παιδείας "Ημέρες αργίας φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών" - ΦΕΚ 652, τεύχος Β της 16-11-83

Έχοντας υπόψη:
1.Την ανάγκη καθορισμού ημερών διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών της χώρας για την ομοιόμορφη λειτουργία αυτών.
2.Την υπ"αριθμ. Η)5421)7.7.82 (ΦΕΚ 474 τ.Β') 1982) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ημέρες διακοπών και αργίας των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα ως ακολούθως
Α. Διακοπών
1. Χριστουγέννων απο 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου
2.Πάσχα απο τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
Β. Αργίας
1.Όλες τις Κυριακές
2.Τις θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγ. Πνεύματος
3.Τις Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
4.Τη 17η Νοεμβρίου
5.Την Καθαρά Δευτέρα
6.Την 1η Μαiου
7.Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής
8.Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου