Χρήσιμα

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Πού είναι το Δώρο ΠΑΣΧΑ;

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΠΡΩ   Ή ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)

Όπως εργαζόμενοι καταγγέλλουν στην ΟΙΕΛΕ πολλοί εργοδότες τους έχουν δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να τους καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα, ή ότι θα το καταβάλλουν μειωμένο και με τη μορφή της εξ ελευθεριότητας παροχής (bonus). 

Ασφαλώς και η μη καταβολή του δώρου Πάσχα είναι παράνομη και επισείει την αυτόφωρη διαδικασία ενώ επιφέρει στον παραβάτη εργοδότη ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο. 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση της που εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ:

http://www.oiele.gr/arnoyntai-na-symmorfothoyn-polla-idiotika-sholeia-me-ti-nomimotita-monodromos-pleon-oi-prosfyges-tis

Όσον αφορά τα κέντρα Ξένων Γλωσσών (δείτε και στην πρώτη σελίδα του http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr στην αριστερή στήλη) ισχύουν τα παρακάτω αναλυτικά:ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 έλαβε συνολικές αποδοχές 1200 ευρώ. Υπολογίζουμε το σύνολο των ημερών που εργάστηκε κατά το παραπάνω διάστημα (μαζί με τις αργίες που συμπίπτουν στο εβδομαδιαίο ωρολογιακό πρόγραμμα), για παράδειγμα 80 ημέρες εργασίας.

Κάνουμε τους παρακάτω υπολογισμούς:

1) Βρίσκουμε το Μέσο Ημερομίσθιο που είναι το σύνολο των απολαβών από 1/1 έως 30/4 δια των πραγματοποιηθέντων ημερών εργασίας: 1200 ευρώ : 80 = 15 ευρώ.

2) Βρίσκουμε το Ημερομίσθιο Δώρου που είναι οι ημέρες εργασίας δια 13 επί 2, δηλαδή 80 : 13 Χ 2 = 12,30 ευρώ.

3) Βρίσκουμε το Ποσό Δώρου που είναι το Μέσο Ημερομίσθιο επί του Ημερομίσθιου Δώρου, δηλαδή 15 Χ 12, 30 = 184,50 ευρώ

4) Βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου, δηλαδή 184,5 ευρώ Χ 0,04166 = 7,68 ευρώ

5) Βρίσκουμε το Συνολικό Ποσό Δώρου 184,5 (Ποσό Δώρου) + 7,68 (Αναλογία Επιδόματος) = 192,18 ευρώ.

[Πρακτικός τρόπος: Για να βρούμε το Ποσό Δώρου μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις συνολικές αποδοχές (1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου) με την αναλογία 2/13, στην συνέχεια βρίσκουμε την Αναλογία Επιδόματος Δώρου και τέλος προσθέσουμε τα δύο ποσά για να βρούμε το συνολικό Ποσό Δώρου].

Γ) Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο πού διήρκεσε η εργασιακή τους σχέση δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασίας τους πριν από την 30η Απριλίου είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Χρόνος συνυπολογισμού στο Δώρο Πάσχα

Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. 2) Οι άδειες των εργαζόμενων σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 3) Ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ.

Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο Πάσχα: 1) Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. 2) Οι ημέρες της απεργίας. 3) Οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου