Χρήσιμα

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Η ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ


Τα τελευταία χρόνια η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση Κέντρων Ξένων Γλωσσών από το υπουργείο Παιδείας, η μεταφορά δημόσιων πόρων από τη δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση, η εισροή παρασιτικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, η δραστηριότητα μιας κλίκας εκπροσώπων εργοδοτικών συνδικαλιστικών συμφερόντων που προκείμενου να εξυπηρετήσουν τα αρρωστημένα συμφέροντά τους φτάνουν σε σημείο ώστε να βάζουν τα παιδιά, τους συζύγους τους κοκ, να τους εμφανίζουν ως εργαζόμενους και με χουντικές μεθόδους και την υποστήριξη γνωστών δικηγόρων-συνδικαλιστών (ΠΑΣΚΕ) και πολιτευτών-δικηγόρων (Ν.Δ.) και τις ευλογίες των Κυβερνήσεων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) να νοθεύουν τη γνήσια συνδικαλιστική εργατική αντιπροσωπευτικότητα την στιγμή που η ανεργία καλπάζει ανάμεσα στους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς, δημιουργούν ένα πεδίο καταστρατήγησης δικαιωμάτων, ένα μεσαιωνικό πλαίσιο εργασίας. Πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πίσω από τις ακριβές διαφημίσεις, μετατρέπονται σε σύγχρονα κάτεργα αυθαιρεσίας, ασύστολης εκμετάλλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μοναδικός δρόμος είναι η συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων εκπαιδευτικών και ο αγώνας.

Όλο και συχνότερα πυκνώνουν οι περιπτώσεις που ότι εργοδότες αρνούνται να καταβάλλουν Δώρα εορτών, επιδόματα αδείας ή δεν καταβάλουν έγκαιρα ακόμα και τις πενιχρότατες μηνιαίες αποδοχές της ωρομίσθιας εργασίας των εργαζομένων.

Σε περίπτωση που στον εργαζόμενο δεν καταβάλλεται έγκαιρα ο μισθός (μισθός θεωρείται κάθε παροχή του εργοδότη, οποιασδήποτε μορφής ή ονομασίας ή ειδικότερης αιτίας, που χορηγείται ως αντάλλαγμα για την εργασία του μισθωτού) ο τελευταίος δικαιούται:

1. Να καταγγείλει το γεγονός στην Επιθεώρηση Εργασίας και να ζητήσει την παρέμβασή της.

Μετά από αίτηση του εργαζόμενου η επιθεώρηση Εργασίας επιλαμβάνεται της διαφοράς και καλεί τον εργοδότη σε τριμερή συνάντηση (εργοδότης- εργαζόμενος-επιθεωρητής εργασίας) προκειμένου να λυθεί η διαφορά.

Ο επιθεωρητής συντάσσει το λεγόμενο «Δελτίο Εργατικής Διαφοράς». Στην συνάντηση αυτή είναι χρήσιμο ο εργαζόμενος να παρουσιαστεί με εκπρόσωπο του σωματείου ο οποίος δικαιούται να παρέμβει υπέρ του εργαζομένου και να υπογράψει το παραπάνω Δελτίο.

Ο εργοδότης μπορεί είτε α) να προσέλθει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα του εργαζομένου, είτε β) να μην προσέλθει καθόλου στην συνάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της εργοδότριας εταιρίας και να επιβληθούν ενδεχόμενα διοικητικά πρόστιμα. Επίσης, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν 1599/1986 δικαιούται να ζητήσει από την Επιθεώρηση Εργασίας να προχωρήσει σε Μηνυτήρια Αναφορά κατά του εργοδότη, χωρίς καμιά επιβάρυνση, είτε γ) να προσέλθει και να ικανοποιήσει μέρος των αιτημάτων του εργαζομένου ή τίποτα. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος εφόσον δεν ικανοποιηθεί έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αγωγή και να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη.

2. Να κάνει επίσχεση της εργασίας του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο άμυνας, να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης της εργασίας του. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα των αποδοχών του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.

Η επίσχεση γίνεται με γραπτή δήλωση που πρέπει να είναι καλόπιστη, συναφής με το ύψος των καθυστερούμενων αποδοχών και το βέβαιο της απαίτησης και ατομική (η δήλωση επίσχεσης μπορεί να γίνει είτε από κάθε εργαζόμενο χωριστά ή με μια δήλωση με τα αναφερόμενα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζόμενου εφόσον η διαδικασία αφορά περισσότερα άτομα). Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.

3. Να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη για μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του.

Η μη καταβολή αποδοχών τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο. Το αδίκημα είναι αυτόφωρο, αν η μήνυση γίνει στο χρόνο που έπρεπε να καταβληθούν οι αποδοχές. Την ποινική δίωξη ο εργαζόμενος έχει δυνατότητα να ζητήσει να την υποβάλει η Επιθεώρηση Εργασίας είτε να την υποβάλει ο ίδιος.

4. Να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.

Κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου, η οποία είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, μπορεί να ληφθεί ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να ασκήσει αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για επιδίκαση της αποζημίωσής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου