Χρήσιμα

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣΟ ενδιαφερόμενος για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και την ενδεχόμενη επιδότησή του υποχρεούται πλέον να επιδεικνύει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.


2. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη ή Προσωπικό βιβλιάριο Ασθενείας (και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας).

3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλει  φορολογική δήλωση.

4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) και φωτοτυπία αυτού.

5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) - γίνεται δεκτό και το εκκαθαριστικό ή το αντίγραφο της δήλωσης στην εφορία ως αποδεικτικό.

6. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης στον οποίο ο άνεργος είναι ο πρώτος δικαιούχος (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας που περιέχεται ο ΙΒΑΝ)


7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ και φωτοτυπία του εγγράφου που τον περιέχει.

8.  Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Oι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά, στην σταθερή στήλη στα δεξιά της οθόνηςγια τις προϋποθέσεις, το διάστημα και το ύψος της επιδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου