Χρήσιμα

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Στις 8/11/2016, δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εδώ και δυόμιση μήνες αναμενόμενη εφαρμοστική εγκύκλιος για το άρθρο 30 του νόμου 4415/2016 (με αριθμό πρωτοκόλλου 41919/909/ 4/11/ 2016) που είχε ψηφιστεί στις 31/8/2016 και αφορά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, 

Α) αναγνωρίζεται πλήρης ασφάλιση 25 ενσήμων το μήνα για όσους συναδέλφους εργάζονται με πλήρες ωράριο 21 ωρών την εβδομάδα

Β) με βάση το παραπάνω ορίζεται ως κατώτατο ωρομίσθιο που μπορεί να λαμβάνει ένας εργαζόμενος τα 6,70 ευρώ μικτά (5,62 καθαρά) (όπως προκύπτει από τη μαθηματική πράξη του τύπου 6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός [586 ευρώ] = Ωρομίσθιο). Αυτό συνεπάγεται ότι απαγορεύεται οποιοσδήποτε εργοδότης να αμείβει εργαζόμενο σε φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών με κάτω από 6,70 ευρώ μικτά ή 5,62 καθαρά.

Γ) Η εργασία άνω των 21 ωρών θεωρείται υπερωρία και λαμβάνει τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία προσαυξήσεις.

Δ) Η διδακτική ώρα ορίζεται στα 45 λεπτά.

Ε) Επιβεβαιώνονται οι ημέρες αργιών και διακοπών των ΚΞΓ, όπως αυτές ισχύουν από το 1983 με την Υ.Α. Δ5/5500/4-11-83 του Υπουργείου Παιδείας.

Με αυτή την εγκύκλιο γίνεται ένα βήμα για την – αυτονόητη όπως θα έπρεπε να είναι – προστασία στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην άτυπη ιδιωτική εκπαίδευση από την εργατική και εκπαιδευτική νομοθεσία. Μπαίνει ένα τέλος στο αίσχος να θεωρείται ως πλήρες ωράριο εργασίας οι 40 ώρες, γεγονός που είχε οδηγήσει στην επιβολή των εργοδοτικών ΣΣΕ των 3,52 ευρώ από το Europalso και το στημένο του σωματείο. Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να κατοχυρώνουν πλήρη ασφάλιση που είναι απαραίτητη για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και τη λήψη του ταμείου ανεργίας. Με τον ορισμό της διδακτικής ώρας στα 45 λεπτά, μπαίνει ένα φρένο στο ξεχείλωμα των ωρών από τους εργοδότες, οι οποίοι στο κυνήγι της διαφήμισης και του μεταξύ τους ανταγωνισμού για εγγραφές μαθητών υπόσχονταν 60λεπτες διδακτικές ώρες, καταργώντας το δικαίωμα των συναδέλφων για ξεκούραση μεταξύ των μαθημάτων. 

Όλα όσα ορίζονται στην εφαρμοστική εγκύκλιο είναι απαραίτητοι πρωταρχικοί όροι εργασίας και ενιαίας λειτουργίας των επιχειρήσεων της άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης για να προστατευτούν στον πλέον βασικό βαθμό οι εργαζόμενοι από την ασυδοσία των αφεντικών. Απαιτούμε από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας


  • να ολοκληρώσουν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες θα υποχρεώνονται οι εργοδότες να δηλώνουν όλα τα τμήματα και τους καθηγητές
  • να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους της εφαρμογής του νόμου και της εγκυκλίου από την εργοδοσία
  • να ελεγχθούν όλα τα φροντιστήρια που ανάγκασαν – παρά τη ψήφιση του νόμου – τους συναδέλφους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας κάτω των 6,70 ευρώ και να υποχρεωθούν να υπογράψουν νέες με ωρομίσθιο τουλάχιστον αυτό που ορίζεται
  • να οριστούν με υπουργική απόφαση με ισχύ νόμου οι ημέρες αργιών και διακοπών των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
  • να θεσπιστούν ρυθμίσεις προστασίας των εργαζομένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρα Μελέτης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και κάθε δομή της άτυπης ιδιωτικής εκπαίδευσης

Καταρρίπτονται τα ψέματα των εκπροσώπων της εργοδοσίας του Europalso, οι οποίοι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ισχυρίζονταν ότι μπορούν να συνεχίσουν να αμείβουν τους εργαζόμενους με τα ωρομίσθια που επιβάλλουν οι ΣΣΕ δουλοπαροικίας των 3,52 και 5,40 ευρώ που οδήγησαν τον κλάδο σε επίπεδα μισθών 25 χρόνων πίσω!

Δεν θριαμβολογούμε-δεν επαναπαυόμαστε! Ο αγώνας μας δεν περιορίζεται στα 6,70 ευρώ και στις 21 ώρες. Παλεύουμε για αύξηση του κατώτατου μισθού. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα στους χώρους δουλειάς, για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν εργοδότη να μας κλέβει ένσημα, και να μην μας δίνει τουλάχιστον ελάχιστο κατώτατο. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ωρομίσθιο, και να απαιτούμε να πληρωνόμαστε για τις ημέρες αργιών και διακοπών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρχονται σε επαφή μαζί μας για να καταγγείλουν οποιαδήποτε παραβίαση υπάρξει από εργοδότη. Όλοι μαζί να οργανωθούμε για την υπογραφή γνήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:

Αθήνα,      04.11.2016
Αρ. Πρωτ. 41919/909
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016.

Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», του Ν. 4415/2016 (Α΄159) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 6η  Σεπτεμβρίου 2016, oρίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.»
Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή της ως άνω διάταξης από τους υπαλλήλους του Υπουργείου μας, τους εργαζόμενους και εργοδότες, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :
             
              1.Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών:
              Με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του σχετικού ως άνω άρθρου, το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες.
              Συνεπώς, ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει ως ακολούθως:

6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο

2. Εργασία πέραν των είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίως
            Με την παράγραφο 3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών.
            Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% [συνδυασμός των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115)].
            Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.

Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :
      Α. Ημέρες Διακοπών
      1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
      2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
      Β. Ημέρες Αργίας
      1. Όλες οι Κυριακές.
      2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
      3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
      4. Η 17η Νοεμβρίου.
      5. Η Καθαρά Δευτέρα.
      6. Η 1η Μαΐου.
      7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε
          φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
      8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου