Χρήσιμα

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Καλή αγωνιστική σχολική χρονιά! Γνήσια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας!
Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους 

υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους και στις συναδέλφισσες ότι:

 «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.»
 Άρθρο 56 N. 4472   Τεύχος Α’ 74/19.05.2017

Συνεπώς συνάδελφοι/σες

α) το πλήρες ωράριο εργασίας για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ΦΜΕ καθορίζεται στις 21 ώρες εβδομαδιαίως με απόδοση 25 ενσήμων το μήνα,
β) το κατώτατο ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο υπολογίζεται σε 6,70 ευρώ
586,06€ (κατώτατος βασικός μισθός) / 25 (ημέρες εργάσιμες) / 3,50 (=21/6, ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο) = 6,70€ (ελάχιστο) ωρομίσθιο.

Έχει μπει οριστικό τέλος στο αίσχος να θεωρείται ως πλήρες ωράριο εργασίας οι 40 ώρες, γεγονός που είχε οδηγήσει στην επιβολή των εργοδοτικών ΣΣΕ των 3,52 ευρώ από το Europalso και το στημένο του σωματείο.


Όπως ορίστηκε στον νόμο 4093 του 2012, ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.
Τις προσαυξήσεις αυτές δικαιούνται μόνο όσοι είχαν την αντίστοιχη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.
Ο κατώτατος μισθός όπως ισχύει σήμερα
Χωρίς προϋπηρεσία
586,08
Με μία τριετία (900 ένσημα)
644,69
Με 2 τριετίες
703,3
Με 3 τριετίες
761,9

Οπότε συνάδελφοι
586,06€ (κατώτατος βασικός μισθός) / 25 (ημέρες εργάσιμες) / 3,50 (=21/6, ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο) = 6,70€ (ελάχιστο) ωρομίσθιο.
Με μια τριετία 644,69/25/3,5=7,37  (ελάχιστο) ωρομίσθιο.
Με δύο τριετίες 703,3/25/3,5=8,04 (ελάχιστο) ωρομίσθιο.
 Με τρείς τριετίες 761,9/25/3,5=8,71 (ελάχιστο) ωρομίσθιο.
Για τους έγγαμους ισχύει η αναλογούσα προσαύξηση 10%

Επισημαίνουμε ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου βασικού μισθού αναπροσαρμόζει και το ελάχιστο ωρομίσθιο.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τo άρθρο 80 του νόμου 4445/2016, κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών, δεν εργαζόμαστε, αλλά πληρωνόμαστε τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο καθορισμένο ωράριο εργασίας.

Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση στους χώρους δουλειάς των μεγάλων αλυσίδων ξένων γλωσσών, όπου με τις αμφιβόλου νομιμότητας συμβάσεις 2,5 ή 3 μηνών  που διακόπτονται το 15νθήμερο των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, οδηγούν στο αποτέλεσμα να χάνονται και τα λίγα δικαιώματα των οκτάμηνων συμβάσεων (ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ) 

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας για διεκδίκηση γνήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αξιοπρεπείς όρους εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου