Χρήσιμα

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Διορθωτική Ρύθμιση για ημέρες αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κ.Ξένων Γλωσσών


Η ψηφισθείσα τροπολογία(811/620 του ν. 4387/2016 (Α’ 85 άρθρο 80) για την ρύθμιση θεμάτων Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών αποκαθιστά την διατύπωση της π. 2 του άρθρου 30 του 4415/2016
Αναφέρει:

Άρθρο 80
« Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:

« Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.
Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται
προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».
Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».


Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

επισυνάπτουμε εδώ την δημοσίευσή μας για την εφαρμοστική εγκύκλιο

όπου αναφέρονται:

Β. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :
      Α. Ημέρες Διακοπών
      1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
      2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
      Β. Ημέρες Αργίας
      1. Όλες οι Κυριακές.
      2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
      3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
      4. Η 17η Νοεμβρίου.
      5. Η Καθαρά Δευτέρα.
      6. Η 1η Μαΐου.
      7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε
          φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
      8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου